Bæredygtig infrastruktur

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Teoretisk og metodisk viden om infrastrukturanlæg, forbrugsvaner, systemforståelse samt disses anvendelse i design af bæredygtig infrastruktur indenfor en sektor, f.eks. energi, transport eller vand
 • Viden om analysemetoder til planlægning af bæredygtig infrastruktur
 • Forståelse for hvordan forskellige økonomiske logikker (kortsigtet kontra langsigtet marginalomkostningsoptimering) påvirker design af bæredygtig infrastruktur

Færdigheder

 • Skal kunne kortlægge eksisterende infrastruktur
 • Skal kunne identificere konkrete forsyningsudfordringer eller infrastrukturbehov
 • Skal kunne analysere og planlægge en eller flere specifikke typer bæredygtig infrastruktur i et område
 • Skal metodisk kunne opstille alternative forsyningsstrategier eller infrastrukturstrategier for bæredygtig forsyning af et område
 • Skal numerisk kunne modellere bæredygtig infrastrukturs performance og numerisk vurdere alternative forsyningsstrategiers eller infrastrukturstrategiers effekt herpå
 • Skal kunne vurdere miljømæssige konsekvenser af konkrete infrastrukturprojekter
 • Skal kunne vurdere økonomiske konsekvenser af konkrete infrastrukturprojekter
 • Skal kunne vurdere realisérbarheden af løsninger / konkrete infrastrukturforslag i forhold til relevant lovgivning, regulering og aktører

Kompetencer

 • Selvstændigt kunne strukturere og håndtere analyse og design af bæredygtig infrastruktur i en samfundsmæssig kontekst
 • Kan kombinere, kritisk vurdere og sammensætte forståelser, metoder og analyser frem mod udarbejdelse af konkrete strategier og planer for infrastruktur
 • Skal kunne analysere og redegøre for styrker og svagheder ved anvendte planfaglige værktøjer til problemløsningen.
 • Skal på en professionel måde kunne kommunikere projektarbejdet og dets resultater til eksperter såvel som ikke-eksperter

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper suppleret med kursusgange og workshops inden for modellering. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBæredygtig infrastruktur
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSustainable Infrastructure
ModulkodePGLBEMB20401
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design