Byens udfordringer og planlægning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne gøre rede for aktuelle problemstillinger og udfordringer inden for byplanlægning på tværs af lokale, regionale, nationale og internationale skalaer.
 • Skal kunne forklare det metodeteoretiske grundlag for forskellige metoder til at analysere et sted.

Færdigheder

 • Skal kunne organisere og gennemføre indsamling af kvantitative og kvalitative data til at identificere og udforske en byudviklingsmæssig problemstilling for et konkret sted.
 • Skal kunne udføre en ingeniørfaglig kortlægning af de tekniske og rumlige betingelser for byudvikling for et konkret sted.
 • Skal kunne udpege samfundsmæssige karakteristika og dynamikker, der er centrale for et steds udvikling.
 • Skal kunne kortlægge hvilke interesser, der er forbundet med udviklingen af et konkret sted.
 • Skal kunne opstille løsningsforslag til, hvordan planlægning kan være med til at imødegå grundlæggende udfordringer i byerne.
 • Skal kunne redegøre for de anvendte metoder til dataindsamling og -bearbejdning og reflektere over deres anvendelse.

Kompetencer

 • Skal kunne udvikle en plan for et steds bæredygtige udvikling på baggrund af relevante analyser.
 • Skal kunne argumentere for validiteten af datagrundlaget bag den udarbejdede plan ud fra akademiske metode- og teoribetragtninger.
 • Skal kunne reflektere kritisk over strategien bag af den udarbejdede plan i forhold til dens værdi for de involverede interessenter og dens realiserbarhed.
 • Skal kunne formidle og argumentere for en konkret plan på en letforståelig måde.
 • Skal kunne identificere forskellige team-roller i projektarbejdet samt reflektere over eget bidrag til projektgruppens arbejde og resultater

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnByens udfordringer og planlægning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe City’s Challenges and Planning
ModulkodePGLBEMB20301
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design