Planlægningens rammer og praksisser

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal besidde grundlæggende viden om planlægning, plansystemet og rammerne for de forskellige plantyper inden for fysisk planlægning
 • Skal have grundlæggende forståelse for formålet med planlægning.
 • Skal kunne identificere planlægningens centrale aktører som virksomheder, borgere og politikere og redegøre for sammenspillet mellem deres interesser
 • Skal have viden om rationaler samt overordnede tilgange og metoder for deltagelsesprocesser
 • Skal kunne beskrive planlæggerens teoretiske og praktiske rolle
 • Skal have viden om hvordan bæredygtighed spiller en rolle i planlægningen

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal kunne redegøre for planlægningens kredsløb og anvende det til at forklare en konkret planproces
 • Skal kunne anvende planlægningens basale fagtermer korrekt
 • Skal kunne beskrive og sammenligne planlægningens basale styringsredskaber og hvordan de bruges til at skabe forandring og påvirkning af adfærd
 • Skal kunne redegøre for og sammenligne forskellige basale teoretiske planlægningstilgange

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal besidde evnen til selvstændigt at søge viden om planlægningen og planlægningens rolle
 • Skal kunne anvende viden om planlægningen og planlægningens rolle til at analysere og kritisk bedømme planprocesser og deres resultater i teori og praksis

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser og selvstudie e.lign. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPlanlægningens rammer og praksisser
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFrameworks and Practices of Planning
ModulkodePGLBEMB20105
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design