Planlægning og samfund

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal kunne redegøre for hvilke centrale aktører, der har indflydelse på den studerede adfærd, og hvordan samspillet imellem aktørerne er.
 • Skal kunne forklare hvilke indvirkninger, som offentlig og privat planlægning og forvaltning har på udviklingen af den studerede adfærd.

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal kunne foretage en kvalitativ kortlægning af hvilke bæredygtige på- virkninger, der knytter sig til den studerede adfærd.
 • Skal kunne påvise hvilke tekniske og reguleringsmæssige systemer, som den studerede adfærd knytter sig til.
 • Skal kunne give en fortolkning af hvilken indflydelse aktørerne har på den studerede adfærd på baggrund af kortlægning af eksisterende viden og interviews.
 • Skal kunne uddrage nogle centrale samfundsmæssige sammenhænge og kendetegn i den studerede adfærd.
 • Skal kunne udvikle nogle anbefalinger til, hvordan centrale planlægningsmæssige udfordringer i forhold til den studerede adfærd kan adresseres.
 • Skal kunne opstille en akademisk rapport, der overholder de gældende retningslinjer.

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal kunne planlægge og udføre kvalitative interviews med henblik på at kortlægge planlægningens indflydelse på konkrete adfærdsmønstre.
 • Skal kunne indsnævre et ukendt og komplekst problemområde med udgangspunkt i en konkret adfærd til en relevant og præcis problemformulering med fokus på planlægningens indflydelse.
 • Skal selvstændigt kunne varetage planlægning, gennemførsel og styring af et team-baseret projektarbejde.
 • Skal kunne reflektere over et gruppearbejde og inddrage tidligere erfaringer til at forbedre arbejdet.

Undervisningsform

Workshops og projektarbejde. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPlanlægning og samfund
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPlanning and Society
ModulkodePGLBEMB20102
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design