Organisering af virksomheders miljøarbejde

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Overblik over miljøregulering i Danmark med fokus på virksomheder, og den historiske udvikling heri
 • Forståelse for principperne bag miljøreguleringen
 • Forståelse for miljømyndighedernes roller i regulering af virksomheder
 • Forståelse for virksomhedernes egen rolle i regulering af virksomheder
 • Forståelse for ikke-statslige aktørers roller i regulering af virksomheder
 • Forståelse for regulering af virksomheders energiforbrug

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal kunne redegøre for samarbejdet mellem myndigheder og industri på miljøområdet i Danmark, og for dette samarbejdes betydning for virksomhedernes miljøindsats.
 • Skal kunne anvende standarder for livscyklusbaseret miljøledelse og energiledelse i forhold til konkrete virksomheder.
 • Skal kunne analysere fordele og ulemper ved forskellige former for medarbejderdeltagelse i virksomheders miljøarbejde.
 • Skal kunne analysere miljøledelsessystemers opbygning og anvendelse i virksomheder

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal kunne udarbejde miljøpolitikker, mål og handlingsplaner til brug i virksomheders miljøledelsessystemer
 • Skal kunne kritisk vurdere hvordan forskellige reguleringstyper påvirker virksomheders miljøarbejde

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser og selvstudier e.lign. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisering af virksomheders miljøarbejde
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCorporate Environmental Management
ModulkodePGLBEMB16503
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design