Reguleringsteknik

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i ”Anvendt ingeniørmatematik”.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Have viden om modellering af fysiske systemer og linearisering af disse.
 • Have forståelse for lineære reguleringssystemers dynamiske og stationære opførsel
 • Have forståelse for absolut og relativ stabilitet.
 • Have viden om frekvensrespons- og rodkurveanalyse af lineære systemer.
 • Have viden om designteknikker for klassiske lineære regulatorer.
 • Have viden om tilstandsmodellering.
 • Have viden om operationsforstærkeren og dens anvendelse til realisering af simple analoge regulatorstrukturer.
 • Have viden om DC maskinens anvendelse som aktuator i et reguleringssystem.

Færdigheder

 • Kunne opstille modeller af dynamiske systemer i form af blokdiagrammer, overføringsfunktioner og på tilstandsform.
 • Kunne analysere et systems respons og stabilitet i både tids- og frekvensdomænet vha. Routh-Hurwitzs stabilitetskriterium, Bode-diagram og Nyquists kriterium.
 • Kunne designe lineære regulatorer, herunder lag, lead, og PID regulatorer i både Laplace- og frekvensdomænet.
 • Kunne anvende operationsforstærkere til praktisk realisering af analoge regulatorer, herunder tilpasning af signalniveauer.
 • Kunne designe en regulator til en DC motor.
 • Kunne redegøre for de anvendte begreber, teorier og metoder til at beskrive og analysere konkrete applikationer.
 • Kunne benytte korrekte begreber, notationer og symboler.

Kompetencer

 • Kunne anvende reguleringsteorien til at specificere performancekriterier.
 • Kunne udvælge passende regulatorer og beregne og vurdere deres indflydelse på systemresponsen.
 • Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med grundlæggende reguleringsteknik og tilstandsmodellering.
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang inden for grundlæggende reguleringsteknik og tilstandsmodellering.
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring inden for grundlæggende reguleringsteknik og tilstandsmodellering.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnReguleringsteknik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelControl Theory
ModulkodeN-MP-B5-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Energi, Studienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet