Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger på viden opnået i projektmodulet på 5. semester i ingeniørvidenskab eller lignende.

 

Læringsmål

Viden

 • Have viden om og forstå betydningen af det valgte verdensmål
 • Kunne forstå vigtigheden af opstilling af tekniske løsninger til opfyldelse af det valgte verdensmål
 • Kunne forstå videnskabelige metoder og teorier set i forhold til semestrets tema og kunne se projektet i en større helhed

Færdigheder

 • Kunne foretage syntese og designe (grundlæggende) systemer eller processer til realisering af problemstillinger inden for det valgte verdensmål, og vurdere deres egnethed
 • Kunne analysere forskellige teknologiers interaktion og begrænsninger i designprocessen
 • Kunne indgå et tværfagligt samarbejde for løsning af en større problemstilling, hvor flere grupper arbejder sammen fra forskellige vinkler til løsning af den samlede problemstilling
 • Kunne analysere og vurdere opnåede resultater fra simuleringer og eksperimenter

Kompetencer

 • Kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge inden for problemstillinger for det valgte verdensmål
 • Have evne til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang inden for området
 • Have opnået evner inden for projektstyring og projekthåndtering
 • Kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer til løsning af problemstillinger inden for det valgte verdensmål

Undervisningsform

Afvikles som problembaseret projektorganiseret arbejde i grupper med fokus på selvkritisk refleksion og proaktiv deltagelse.

Projektet skal være en del af et multidisciplinært projekt, hvor flere grupper på tværs af valgt specialisering arbejder sammen om løsning af den samlede problemstilling ud fra del-problemstillinger inden for eget specialeområde.

På dette semester er fokus på projektstyring og håndtering ved løsning af et projekt inden for emneområdet ansvarligt forbrug og produktion.

Projekterne forventes at blive baseret på projektforslag fra industrien eller forsyningsvirksomheder, herunder energi, madvarer, transport og vand.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Ekstern mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerFor more information about permitted aids, please visit the course description in Moodle.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeN-GE-B6-1A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (ingeniørvidenskab)
StudienævnStudienævn for Energi
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet