Verdensmål inden for ingeniørvidenskab

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger på viden opnået i projektmodulet på 4. semester i ingeniørvidenskab verdensmål 9 industri, innovation og infrastruktur, eller tilsvarende.

Læringsmål

Viden

 • Have viden om og forstå betydningen af verdensmål inden for bæredygtighed
 • Kunne forstå vigtigheden af opstilling af tekniske løsninger til opfyldelse af det valgte verdensmål
 • Have forståelse for designvalg og samspillet af teknologier i et system til løsning af problemstilling inden for verdensmål inden for det valgte verdensmål
 • Kunne forstå videnskabelige metoder og teorier set i forhold til semestrets tema og identificere forskellige problemtyper
 • Kunne forstå at opsætte en økonomisk analyse for det udviklede system til læsning af det valgte verdensmål
 • Kunne forstå at opsætte ideer til innovation og entreprenørskab inden for det valgte verdensmål

Færdigheder

 • Kunne analysere de tekniske og designmæssige sammenhænge i det udviklede system inden for det valgte verdensmål
 • Kunne opstille og anvende modeller for og foretage analyser på systemet
 • Have opnået erfaring med validering af modeller og systemer inden for det valgte verdensmål
 • Kunne analysere opnåede resultater fra analyser, herunder evt. simuleringer og laboratoriearbejde
 • Have forretningsforståelse og kunne lave en cost-benefit analyse på det analyserede system
 • Kunne opstille innovations- og entreprenørmæssige perspektiver for systemer og apparater til løsninger af problemstillinger inden for det valgte verdensmål

Kompetencer

 • Have opnået evne til at kunne omsætte akademiske kundskaber og færdigheder inden for analyse af systemer og apparater til løsning af verdensmålsproblemstillinger inden for det valgte verdensmål, og kunne bearbejde en sådan problemstilling og perspektivere den til det omkringliggende samfund
 • Have opnået evne til at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for systemer for det valgte verdensmål
 • Have opnået evne til at kunne vurdere basale økonomiske, innovative og entreprenante forhold ved udvikling og idriftsættelse af systemer eller apparater

Undervisningsform

Afvikles som problembaseret projektorganiseret arbejde i grupper.

Der gives et antal lektioner i forretningsforståelse og cost-benefit analyse samt innovation og entreprenørskab, for at understøtte læringsmålene omkring dette.

De studerende bliver introduceret til entreprenørskabs PBL-modellen fra AAU. De bliver i den forbindelse introduceret til modeller, værktøjer og metoder, der anvendes i entreprenante projekter.

Projektet giver mulighed for, at de studerende arbejder sammen på tværs af deres begyndende specialisering i projekter inden for det valgte verdensmål. Det kan være inden for det miljøtekniske område, hvor der ses på spildevand. Det kunne være fremstilling af pumper og filtre eller kemiske påvirkninger mv., der indgår i et samlet projekt.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVerdensmål inden for ingeniørvidenskab
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Ekstern mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerFor yderligere oplysninger om hjælpemidler henvises til kursusbeskrivelsen i Moodle.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSDG within engineering
ModulkodeN-GE-B5-1A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (ingeniørvidenskab)
StudienævnStudienævn for Energi
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet