Verdensmål 3 sundhed og trivsel

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i projektmodulet på 2. semester i ingeniørvidenskab- verdensmål 11 bæredygtige byer og lokalsamfund, eller tilsvarende

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 

 

Læringsmål

Viden

  • Have viden om og forstå betydningen af verdensmål 3 sundhed og trivsel
  • Have viden om grundlæggende termiske, fluidmekaniske teorier og metoder og deres anvendelse og begrænsninger
  • Have forståelse for de indgående delkomponenters funktion
  • Have opnået viden om og erfaring med laboratoriearbejde eller anvende relevante data fra reelle fysiske målinger med fokus på problemstillinger inden for sundhed og trivsel
  • Kunne forstå videnskabelige metoder og teorier set i forhold til semestrets tema

Færdigheder

  • Kunne redegøre for problemstillinger inden for verdensmål 3 sundhed og trivsel
  • Kunne anvende projektmodulets teorier og metoder til modeldannelse af det samlede udviklede system, og/eller delkomponenter/delprocesser heri, til løsning af problemstillingen inden for sundhed og trivsel
  • Kunne analysere opnåede resultater fra analyser, simuleringer og evt. laboratoriearbejde i henhold til projektets tema

Kompetencer

  • Have opnået evne til at kunne omsætte akademiske kundskaber og færdigheder inden for analyse af systemer og apparater til løsning af verdensmålsproblemstillinger inden for sundhed og trivsel, og kunne bearbejde en sådan problemstilling og perspektivere den til det omkringliggende samfund
  • Have opnået evne til at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for tekniske løsninger og systemer til at fremme sundhed og trivsel

 

Undervisningsform

Projektgrupperne samarbejder om større problemstillinger inden for sundhed og trivsel. Det kan være apparatudvikling til sundhedssektoren eller brugeradfærd ift. forskellige aspekter i samfundet, der analyseres. Samtidig videreudvikles de studerendes lærings- og organisationsmæssige færdigheder inden for projektarbejdet med mere fokus på tværfaglighed og det at sætte projekterne i den rette kontekst.

Afvikles som problembaseret projektorganiseret arbejde i grupper, hvor der i samarbejdsprocessen for at finde de tekniske løsninger fokuseres på et effektivt team-samarbejde med evne til aktiv lytning, konstruktiv feedback og motivering i samarbejdet, samt ansvar for egen læring.

Projektet kan være disciplinorienteret, tværfagligt eller en del af et multidisciplinært projekt, afhængigt af projektvalg.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVerdensmål 3 sundhed og trivsel
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Ekstern mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
For yderligere oplysninger om hjælpemidler henvises til kursusbeskrivelsen i Moodle.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSDG 3 Good Health and Well-Being
ModulkodeN-GE-B3-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (ingeniørvidenskab)
StudienævnStudienævn for Energi
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet