Verdensmål 11 bæredygtige byer og lokalsamfund

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i projektmodulet på 1. semester i ingeniørvidenskab verdensmål 7 bæredygtig energi, eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 

 

Læringsmål

Viden

 • Have viden om og forstå betydningen af verdensmål 11 bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Kunne forstå vigtigheden af opstilling af tekniske løsninger til opfyldelse af verdensmål 11 bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Have viden og forståelse for deres funktionsmæssige principper samt deres anvendelse
 • Have viden om hvordan man opstiller en kravspecifikation til et produkt

Færdigheder

 • Kunne vælge, beskrive og anvende relevante tekniske, naturvidenskabelige og kontekstuelle modeller, teorier og metoder til analyse, bearbejdning og problemløsning inden for verdensmål 11 bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Kunne løse det valgte problem inklusive relevante sammenhænge og / eller perspektiver, herunder etiske spørgsmål
 • Kunne foretage en kritisk vurdering af relevansen af den indsamlede viden i forhold til projektarbejdet og evaluere anvendeligheden af de valgte modeller, teorier og / eller metoder
 • Kunne gennemføre en metodisk og konsekvent vurdering for et produkt, teknisk såvel som samfundsmæssigt
 • Kunne analysere og udvikle tekniske løsninger i et bæredygtighedsperspektiv
 • Kunne oprette design eller simuleringsmodeller for udvalgte dele af et system
 • Kunne teste systemet i laboratoriet eller anvende relevante data fra reelle fysiske målinger

Kompetencer

 • Kunne planlægge, styre og perspektivere et projektarbejde, herunder forestå mødeplanlægning og uddelegering
 • Kunne foretage et systematisk valg af metoder til tilegnelse af viden i forbindelse med problemanalyse og problembearbejdning af et problem inden for verdensmål 11 bæredygtige byer og lokalsamfund

Undervisningsform

Projektgrupperne arbejder sammen om en større problemstilling inden for bæredygtige byer og lokalsamfund. Det kan fx være et energisystem, der består af samspil mellem flere forskellige energisektorer, som fx elektricitet, varmeforsyning og transport i form af el-biler og busser.

Endvidere udbygger de studerende deres kompetencer inden for projektarbejdet med yderligere problemanalyse- og løsningsmetoder.

Afvikles som problembaseret projektorganiseret arbejde i grupper. Projektet kan være disciplinorienteret, tværfagligt eller en del af et multidisciplinært projekt, afhængigt af projektvalg.

Dokumentation for anvendte data skal vedlægges P2-rapporten i form af velstrukturerede og metodiske journaler.

Projektarbejdet dokumenteres i en P2-projektrapport, samt deltagelse i et fremlæggelsesseminar.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVerdensmål 11 bæredygtige byer og lokalsamfund
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Ekstern mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
For yderligere oplysninger om hjælpemidler henvises til kursusbeskrivelsen i Moodle.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSDG 11 Sustainable Cities and Communities
ModulkodeN-GE-B2-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (ingeniørvidenskab)
StudienævnStudienævn for Energi
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet