Verdensmål og perspektivering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset giver en introduktion til FN’s 17 verdensmål, med udgangspunkt i en europæisk kontekst men med refleksioner over betydningen af verdensmålene i en global sammenhæng. Desuden undervises der i metoder til at analysere de samfundsmæssige tværfaglige og komplekse problemstillinger, samt i at vurdere og perspektivere løsningsforslag hertil.

Læringsmål

Viden

 • Have grundlæggende viden om og forståelse af FN’s 17 verdensmål, herunder delmål og indikatorer
 • Have forståelse for sammenhængen mellem verdensmålene herunder både synergier og dilemmaer
 • Have viden om og forståelse af verdensmålenes lokale, nationale og globale kontekst og betydning af denne
 • Have viden om konkrete vurderingsmetoder, der anvendes i arbejdet med verdensmålene og hvordan disse relateres til vurdering af teknologier

Færdigheder

 • Kunne identificere og diskutere verdensmål, delmål og indikatorers relevans relateret til specifikke teknologier i en given kontekst
 • Kunne analysere og diskutere teknologiske løsninger og metoder, og vurdere deres relevans i en given samfundsmæssig og tværfaglig kontekst
 • Kunne diskutere konsekvenser af valg af metoder og teknologier til løsning af samfundsmæssige, tværfaglige og komplekse problemstillinger
 • Kunne identificere relevante aktører i forhold til specifikke teknologier

Kompetencer

 • Opnå evner til at sammenholde verdensmålene og praktiske problemstillinger
 • Kunne formidle komplekse problemstillinger og løsningsmuligheder til personer uden indgående kendskab til verdensmålene
 • Kunne reflektere over forskellige løsningsmodellers fordele og ulemper i forskellige samfundsmæssig kontekst
 • Kunne perspektivere egen rolle, faglighed og bidrag til indfrielse af verdensmålene

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveløsning, workshops, gæsteforelæsninger og/eller virksomhedsbesøg.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 137,5 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVerdensmål og perspektivering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
For yderligere oplysninger om hjælpemidler henvises til kursusbeskrivelsen i Moodle.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSustainable Development Goals and their Context
ModulkodeN-GE-B1-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (ingeniørvidenskab)
StudienævnStudienævn for Energi
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet