Robot sansning og perception

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette kursus er at udstyre den studerende med viden og færdigheder inden for robotsensorteknologi, samt hvordan man analyserer indholdet af data, især billeder og video. Herudover vil kurset introducere hvordan man træffer beslutninger baseret på analysen.

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om det elektromagnetiske spektrum, visuelt lys og hvordan sådanne signaler kan fanges
 • Skal have viden om intensitets-, farve-, termiske og infrarøde kameraer
 • Skal kunne forstå de kritiske parametre for et kamera (fokus, brændvidde, dybdefelt, lukker osv.)
 • Skal kunne forstå, hvordan afstande kan estimeres ved hjælp af forskellige sensorer
 • Skal have viden om forskellige farverepræsentationer
 • Skal være i stand til at forstå principperne om punkt- og neighbourhood processering
 • Skal kunne forstå, hvad en BLOB er, og hvordan den kan udtrækkes
 • Skal kunne forstå, hvordan bevægelige genstande kan segmenteres i en videosekvens
 • Skal kunne forstå begrebet multidimensionelt feature-rum
 • Skal have viden om byggestenene i et generisk klassifikationssystem
 • Skal være i stand til at forstå princippet bag Bayes-relen og hvordan et klassifikationssystem kan udledes herfra
 • Skal kunne forstå, hvordan man vurderer et klassifikationssystem

Færdigheder

 • Skal kunne vælge og anvende den korrekte belysning i en given robot opgave / applikation
 • Skal kunne anvende kalibrering for at justere sensorkoordinater og robotkoordinater
 • Skal kunne anvende punktbehandlingsmetoder som grey-level mapping, histogramstrækning, tærskelværdierog billedaritmetik
 • Skal kunne anvende neighbourhood processering som medianfilter og kantdetekering
 • Skal kunne anvende morfologiske operationer som erosion, åbning og lukning
 • Skal kunne foreslå / vælge relevante features og metoder til udtræknin af disse 
 • Skal kunne anvende Mahalanobis afstand
 • Skal kunne anvende dimensioneringsreduktionsmetoder til et feature-rum

Kompetencer

 • Skal kunne designe og implementere billedbehandlingsmetoder til at løse et problem
 • Skal kunne designe og implementere et simpelt klassifikationssystem

Undervisningsform

Undervisningsform er angivet i §17; uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRobot sansning og perception
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelRobotic Sensing and Perception
ModulkodeMSNROBB3221
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (robotteknologi)
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design