DADIU spilproduktion

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At den studerende opnår viden og færdigheder i analyse, design og implementering af et computerspil i samarbejde med en tværfaglig udviklingsgruppe.

Typisk sker udvikling af computerspil i et tværfagligt udviklingsmiljø der stiller store krav til den enkelte udviklers faglige kunnen, samarbejdsevner samt indsigt i relaterede fag. Den studerende skal derfor opnå forståelse af problemstillinger i forbindelse med udvikling af computerspil, herunder analyse af de tekniske og programmeringsmæssige aspekter af en spilidé eller et spildesign, samt (teknisk) design og implementering af spillet eller væsentlig funktionalitet i spillet. At arbejde med, på kort tid, at analysere, designe, programmere og afprøve et computerspil af væsentligt omfang, på tværs af en bred vifte af fag, herunder æstetiske og organisatoriske, sætter fokus på samarbejdsevne, problemløsning, kreativitet, programmering, test og anvendelse af avancerede udviklingsomgivelser og softwareteknologier.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal efter gennemført projektmodul kunne:

  • benytte korrekt fagterminologi
  • dokumentere kendskab til og overblik over centrale teknikker i arbejdet med at udvikle realistiske computerspil, herunder:
  • programmering af spil i en ”game engine”
  • matematiske modeller for og programmering af computergrafik
  • udviklings-”pipeline”

Færdigheder

Den studerende skal efter gennemført projektmodul kunne:

  • analysere, designe, programmere og afprøve et computerspil
  • ræsonnere om og med de berørte begreber og teknikker
  • begrunde og vælge relevante løsningsmodeller, udviklings-værktøjer og -omgivelser ud fra kendskab til de muligheder og begrænsninger, som er givet af fagområdets teori og metoder

Kompetencer

Den studerende skal efter gennemført projektmodul kunne:

  • afgrænse og gennemføre løsning af den del af et realistisk computerspil ved brug af relevante teknikker og værktøjer
  • analysere og vurdere løsningsprocessen og den fremkomne løsning

Undervisningsform

Projektarbejde, der gennemføres i DADIU regi, hvor der laves en samlet udvikling af et færdigt computerspil i en tværfaglig udviklingsgruppe. Projektarbejdet skal munde ud i et færdigt spil.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDADIU spilproduktion
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve på baggrund af det materiale DADIU teamet skal aflevere i forbindelse med DADIU forløbet.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDADIU Game Production
ModulkodeMSNMEDM3207
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design