Web programmering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Web-teknologier er gennemgående i dagligdagen for de fleste i det moderne samfund, og de fleste offentlige og private digitale services tilbydes via world wide web. Modulet sigter mod at introducere den studerende til teknologier og praktikker der anvendes i web-baserede applikationer. Den studerende vil lære at udvikle nye web-baserede systemer, og vedligeholde og udbygge eksisterende systemer. Herudover vil den studerende lære at evaluere eksisterende teknologier og platforme, såsom sociale medier og web-baserede services, og at udvikle integrerede applikationer der anvender sådanne platforme, og bidrage til dem.

Læringsmål

Viden

Studerende som gennemfører modulet vil opnå:

 • forståelse af client-server arkitekturer, grundlæggende web-teknologier, som TCP, IP, HTTP, HTML, og CSS
 • viden om grundlæggende principper og teknologier for server-side udvikling
 • forståelse af principper og teknologier for client-side udvikling og DOM manipulation

Færdigheder

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • anvende teknikker til debugging og profilering af web systemer
 • anvende principper for asynkron client-server interaktion (AJAX)
 • udvikle og evaluere dynamiske web-sider og web-baserede applikationer med brug af båder client- og server-side programmering
 • analysere, rette og udvide eksisterende client- og server-side programmer

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • evaluere eksisterende web-teknologier
 • syntetisere (designe og implementere) web-baserede applikationer

Undervisningsform

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • For at kvalificere sig til eksamen, skal den studerende have:
  - afleveret obligatoriske opgaver rettidigt
  - færdiggjort obligatoriske studieaktiviteter rettidigt

Prøver

Prøvens navnWeb programmering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWeb Programming
ModulkodeMSNMEDB6214A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medialogi
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design