Datavisualisering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for analyse, syntese (design og implementation), og validering af interaktive systemer til visualisering af data.

Læringsmål

Viden

Studerende som gennemfører modulet vil:

  • kunne identificere og definere almindelige dataset-typer, såsom tabeller af dataelementer, netværker af forbundne knuder, datafelter repræsenteret som netværk af knuder, og sæt af geometriske primitiver

Færdigheder

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

  • analysere abstrakte brugeropgaver der understøttes af interaktive visualiseringssystemer, og kunne syntetisere kombinationer af abstrakte brugeropgaver der opfylder brugerspecifikke kravsspecifikationer. Abstrakte brugeropgaver inkluderer exploration, præsentation, annotation, og transformation af data, såvel som at søge og slå op i data
  • analysere og syntetisere sammensætninger af data og afbildninger af data til visuo-perceptuelle kanaler der understøtter specifikke brugeropgaver. I særdeleshed at kunne anvende teorier for visuel perception til at styre brugerens fokus og nedtone distraktioner
  • analysere og syntetisere interaktive visualiseringssystemer, der gør brugere i stand til at ændre visualiseringen over tid, vælge dele af visualiseringen, navigere en visualisering, reducere dele af en visualisering, såvel som at sidestille, overlægge og inddele visualiseringer

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

  • analysere og syntetisere valideringer af: visualiseringssystemer målrettet en brugergruppes niveau, de visualiserede data, de understøttede brugeropgaver, den visuelle kodning, brugerinteraktionen, og systemernes beregningsmæssige ydelse (computational performance)

Undervisningsform

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • For at kvalificere sig til eksamen, skal den studerende have:
    - afleveret obligatoriske opgaver rettidigt
    - færdiggjort obligatoriske studieaktiviteter rettidigt

Prøver

Prøvens navnDatavisualisering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelData Visualization
ModulkodeMSNMEDB6212A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medialogi
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design