Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets formål er at den studerende skal anvende viden, færdigheder og kompetencer opnået gennem studiet til design, implementation og evaluering af en interaktiv medieteknologisk applikation. Der kræves et væsentligt niveau af teori og metodologisk og refleksiv tænkning i forhold til design, implementation og evaluering. 

Læringsmål

Viden

Studerende som gennemfører modulet vil opnå:

  • forståelse af principper for design, realisering, implementation, analyse og evaluering af et interaktivt medieprodukt

Færdigheder

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

  • analysere et problemkompleks og herudfra generere designkriterier og kravspecifikation til en interaktiv applikation
  • designe og udføre iterative udviklingsprocesser som skaber viden om brugere og systembrug, og anvende denne viden til optimering af bruger-oplevelse (og/eller system performance) i en given kontekst
  • syntetisere (designe og implementere) interaktive applikationer og/eller medieprodukter,  og deres software
  • opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner
  • begrunde valg af litteratur, metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet, samt vurdere projektets problemstilling i relevant faglig, samfundsmæssig, økonomisk og teoretisk kontekst samt i relation til faglitteraturen

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

  • evaluere eksisterende teorier, teknikker og metoder og disses anvendelighed i relation til en konkret udvikling af en interaktiv applikation
  • systematiskt at koncept-generere, designe, implementere, programmere og evaluere prototyper af digitale medieteknologiske produkter målrettet specifikke brugere og/eller brugskontekster
  • varetage planlægning og gennemførelse af et projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet samt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater
  • identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og læring indenfor fagområdet

Undervisningsform

Akademisk vejledt, studenterstyret problemorienteret projektarbejde

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Med til projektdokumentationen hører:
• Skriftlig projektrapport
• Medieteknologisk produkt
• A/V produktion der illustrerer og opsummerer projektet
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor's Project
ModulkodeMSNMEDB6211C
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medialogi
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design