Teknologier til web og sociale medier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Web-teknologier er gennemgående i dagligdagen for de fleste i det moderne samfund, og de fleste offentlige og private digitale services tilbydes via world wide web. Modulet sigter mod at introducere den studerende til teknologier og praktikker der anvendes i web-baserede applikationer. Den studerende vil lære at udvikle nye web-baserede systemer, og vedligeholde og udbygge eksisterende systemer. Herudover vil den studerende lære at evaluere eksisterende teknologier og platforme, såsom sociale medier og web-baserede services, og at udvikle integrerede applikationer der anvender sådanne platforme, og bidrage til dem.

Læringsmål

Viden

Studerende, som gennemfører modulet, vil opnå:

 • Forståelse af client-server arkitekturer og grundlæggende netværkskommunikation
 • Viden om formål, struktur og grundlæggende funktionalitet af hypertext transfer protokollen
 • Forståelse af formål, karakteristika og komponenter af XML, HTML, og CSS
 • Viden om grundlæggende principper for server-side udvikling
 • Forståelse af principper for client-side udvikling og DOM manipulation
 • Viden om state-of-the-art teknologier for bade server-side og client-side udvikling
 • Forståelse af begrebet mash-up og hvorledes der interageres med eksterne services (f.eks. social media)

Færdigheder

Studerende, som gennemfører modulet, vil være i stand til at:

 • Analysere og forklare document object modellen
 • Anvende teknikker til debugging og profilering af web systemer
 • Anvende principper for asynkron client/server interaktion
 • Syntetisere og evaluere statiske og dynamiske web sider og web-baserede applikationer
 • Analysere, rette og udvide eksisterende client- og server-side programmer
 • Anvende eksterne frameworks og APIer til at integrere avancerede funktionaliteter og forbindelser til eksisterende services
 • Evaluere, benytte og tilrette eksisterende web-platforme, f.eks., wiki, CMS eller blogs

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • Evaluere eksisterende web-teknologier
 • Evaluere begrænsninger og potentialer for forskellige web-teknologier og vælge det mest passende til at givent projekt

Undervisningsform

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • For at kvalificere sig til eksamen, skal den studerende have:
  - afleveret obligatoriske opgaver rettidigt
  - færdiggjort obligatoriske studieaktiviteter rettidigt

Prøver

Prøvens navnTeknologier til web og sociale medier
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTechnologies for Web and Social Media
ModulkodeMSNMEDB6206C
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medialogi
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design