Real-tids interfaces og interaktioner

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I dette modul tilbydes den studerende mulighed for at undersøge teknologier som anvender forskellige modaliteter som normalt forbindes med skabelse af integrerede multimodale interaktive systemer. Modulet bygger på de foregående fem semestre og videreudbygger grundlæggende den viden, og de færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for at opnå integration af teknologier og evalueringsmetoder.

Læringsmål

Viden

Studerende, som gennemfører modulet, vil opnå:

 • Forståelse af state-of-the-art for feltet omkring alternative input- og output-teknologier til uni- og multi-modale applikationer
 • Forståelse af visualiseringsteknikker såsom virtual og augmented reality
 • Forståelse af sound design metoder, og real-time audio processeringsteknikker såsom interactive auralization og sonification
 • Forståelse af måling, og analyse, af fysiologiske data via sensorer som opfanger signaler der er tilstede i den menneskelige krop til teknikker såsom affective compute
 • Forståelse af haptic interfaces, teori og implementation af haptic feedback systemer ved brug af vibrotactile stimulering
 • Forståelse af adaptive systemer som ændrer adfærd i respons til brugerens input
 • Forståelse af iterative designprocesser anvendt på design af real-tids interfaces og multimodale interaktive systemer

Færdigheder

Studerende, som gennemfører modulet, vil være i stand til at:

 • Anvende nye interface komponenter til responsive Human-Computer Interaction systemer, og logge data fra brugere og/eller deres interaktioner til dataanalyse
 • Analysere og teoretisk/metodologisk begrunde, og dermed demonstrere forståelse af relateret forskning/arbejde og state-of-the-art
 • Anvende real-tids sensorinput til design af et interaktivt medieprodukt
 • Syntetisere kontekstuel forståelse og viden relateret til human factors til design af nye interfaces
 • Anvende teorier, teknikker og metoder til design og implementation af systemer som kan adaptere til bruger behov og ekspertiseniveau

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • Syntetisere viden og forståelse vedr. eksisterende forskning og tidsvarende trends vedr. interaktive mediesystemer
 • Anvende denne viden, og disse færdigheder og kompetencer til at skabe nye interfaces og interaktive realtids systemer (low latency response)

Undervisningsform

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • For at kvalificere sig til eksamen, skal den studerende have:
  - afleveret obligatoriske opgaver rettidigt
  - færdiggjort obligatoriske studieaktiviteter rettidigt

Prøver

Prøvens navnReal-tids interfaces og interaktioner
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelReal-time Interfaces and Interactions
ModulkodeMSNMEDB6194C
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medialogi
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design