Etnografisk inspireret design

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I dette modul kigger vi på hvor og hvordan mennesker bruger og interagerer med medieteknologier. Vi arbejder med teorier, metoder og materiale udviklet i succesfulde designfirmaer såsom IDEO og Frog Design, som er under fortsat udvikling. De studerende vil arbejde med multiple evalueringsmetoder som de kan anvende hands-on i deres fortsatte kritiske refleksion over designprocesser. Modulet vil give studerende en bedre forståelse for hvorledes valgte tilgangsvinkler, konceptuelle frameworks og metoder producerer forskellige mulige analyser til både udvikling, brug og forbedring af medieteknologier.

Studerende vil forstå og anvende udvalgte bruger-centrerede, kontekstuelle og situational teorier, heriblandt etnografiske, psykologiske og sociologiske metoder til analysering af brug af medieteknologi. Modulet vil dække nogle af de mulige responser (f.eks. interaktion, reaktion, deliberation, aktivt og passivt engagement) brugere kan opleve når de forbruger medieteknologier, og bibringe den studerende metodologiske og analytiske værktøjer til at analysere disse responser i en given kontekst, og til at implementere disse værktøjer i deres fremtidige designarbejde.

Læringsmål

Viden

Studerende, som gennemfører modulet, vil opnå:

 • Forståelse af empirisk og kritisk forskning/undersøgelse, herunder systematiske kvantitative og kvalitative dataindsamlings-, analyse- og fortolknings-metoder
 • Forståelse af interaktive paradigmer for medieudvikling, herunder evaluering af de tilgangsvinkler som anvender kvalitative metodologier, såsom etnografi, grounded theory, case studier, diskursanalyse, narrativ forskning, diary studier, cultural probes, og video interaktionsanalyse, samt anvendelse af kvantitative metoder herunder, f.eks., logging af brug, physiological capture, eller statistisk analyse
 • Forståelse af at anvendte teorier og metoder påvirker dens evidens som indsamles i medie forskning/studier
 • Forståelse af de fysiologiske, statistiske, etnografiske, eller sociologiske tilgange til studier af kontekstuel adfærd og deres relevans og betydning for medie design og udvikling
 • Forståelse af hvorledes en vifte af etnografiske metoder, herunder kontekstuel data-indsamling, er brugbare retningslinier for test og evaluering og iterativt design, som kan implementeres for bruger-centrerede problemer

Færdigheder

Studerende, som gennemfører modulet, vil være i stand til at:

 • Anvende en vifte af kvalitative metoder til at kortlægge bruger-behov, -præferencer, og -muligheder, og analysere og forklare resultater heraf
 • Anvende en vifte af kvantitative metoder, herunder logging og analyse, statistiske tests, korrelation og cluster-analyse til at bedømme perception og brugeradfærd
 • Anvende observatoriske metoder til situationer som de opstår i real-tid og evaluere data i relation til slutbruger-grupper
 • Evaluere societale, situerede og digitale micro og macro handlinger i interaktion
 • Anvende retningslinier og studiedesigns til at sammensætte avancerede kvalitative og kvantitative medoder til indsamling og analyse af data
 • Anvende forskellige observatoriske metoder, herunder video observationer og explorering af brugertilstande (f.eks. fordybet, engageret, emotionel, behagelig)
 • Anvende løsninger på design- og ”situated context”-problemer

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • Planlægge, organisere og implementere en fuld cyklus af design, evaluering og re-design for et virkeligt problem
 • Evaluere konsekvenserne af at vælge en specifik tilgangsvinkel, metode, konceptuelt framework og teori i relation til studier af medieteknologi
 • Analysere fordele og ulemper, muligheder og begrænsninger vedr. specifikke metoder, f.eks. video-baseret interaktionsanalyse, diskursanalyse, interviews, spørgeskemaer, storyboards, scenarier, og vedr. statiske metoder, f.eks. tests, clustering, korrelationsanalyse, eller forskellige psykologiske eksperimentelle paradigmer, f.eks. free categorization
 • Syntetisere in situ observatoriske strategier, f.eks. shadowing, participation, video-observation for brugerevaluering og analyse in kontekst af medieteknologier

Undervisningsform

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • For at kvalificere sig til eksamen, skal den studerende have:
  - afleveret obligatoriske opgaver rettidigt
  - færdiggjort obligatoriske studieaktiviteter rettidigt

Prøver

Prøvens navnEtnografisk inspireret design
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEthnographically Informed Design
ModulkodeMSNMEDB6193
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medialogi
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design