Programmering af kunstig intelligens

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Koncepter for kunstig intelligens (AI) er centrale for design og udvikling af moderne systemer, f.eks. databasesøgning og styring, håndholdte devices (smartphones og tablets), spil (f.eks. skak), og forskellige adapterende og lærende systemer, etc. Målet med dette modul er at give den studerende en forståelse for grundlæggende AI programmering. Dette inkluderer rationelle agenter og deres omgivelser, vidensrepræsentation, formelle sprog og logik, ræsonering, grundlæggende grafteori, pathfinding algoritmer, tilstandsmaskiner, og beslutningstagen. De studerende vil udvikle praktiske færdigheder i AI programmering, som er brugbar til udvikling og ibrugtagning af intelligente systemer.

Læringsmål

Viden

Studerende, som gennemfører modulet, vil opnå:

 • Forståelse af forskellige niveauer arkitekturer for intelligente agenter, miljøer og anvendelsesområder
 • Forståelse af tilstandsmaskiner, beslutningstræer, adfærdstræer og deres implementering
 • Forståelse af forskellige søgestrategier, deres implementation og underliggende datastrukturer
 • Forståelse af pathfinding algoritmer og deres implementation
 • Forståelse af steering algoritmer og deres implementation
 • Forståelse af klassiske planlægningsmetoder
 • Forståelse af vidensrepræsenation, formel logik og ræsonering
 • Forståelse af grundlæggende fuzzy logic

Færdigheder

Studerende, som gennemfører modulet, vil være i stand til at:

 • Anvende den tillærte viden til at konstruere et intelligent system ved anvendelse af de tilrådighedværende teknologier
 • Analysere hvilke metoder og teknologier der er passende til et givent problem
 • Evaluere AI systemer og deres adfærd
 • Anvende agent-simuleringssystemer til at prototype systemadfærd

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • Syntetisere viden, metodologier eller teknikker vedr. et problem centreret omkring intelligente systemer
 • Anvende AI-biblioteker i større projekter
 • Anvende AI-værktøjer såsom agent-baserede simulatorer planlægningssystemer, netværkssimulatorer, etc.

Undervisningsform

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • For at kvalificere sig til eksamen, skal den studerende have:
  - afleveret obligatoriske opgaver rettidigt
  - færdiggjort obligatoriske studieaktiviteter rettidigt

Prøver

Prøvens navnProgrammering af kunstig intelligens
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelArtificial Intelligence Programming
ModulkodeMSNMEDB6192C
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medialogi
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design