Bachelorprojekt: design af interaktive systemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Design af interaktive systemer er et centralt element i Medialogi uddannelsen. Målet med modulet er at anvende viden, færdigheder og kompetencer fra tidligere semestre, og kombinere det med hvad der læres på dette semester, til at skabe et bachelorprojekt. Vedrørende design, analyse og evaluering kræver dette semester et avanceret niveau af teori og metodologisk og refleksiv tænkning.

Læringsmål

Viden

Studerende som gennemfører modulet vil opnå:

 • Forståelse af emergerende teknologier til design af interaktive medier
 • Forståelse af teorier og metoder til processering af input, syntese af output (lyd, grafik, taktil) og designregler of koncepter for softwaresystemer
 • Forståelse af samfundsmæssig kontekst for en medialogiapplikation
 • Forståelse af begrebsverdenen for de specialiserede discipliner for at kunne kommunikere ideer og processer til eksperter
 • Viden om principper for design, realisering, analyse og evaluering af et interaktivt medieprodukt
 • Forståelse af teorier for interaktiv systemdesign (anvendelsesområder kan være et spil, en kunstinstallation, et edutainment system eller en anden service)

Færdigheder

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • Syntetisere metodologiske overvejelser til at beskrive det teoretiske og empiriske grundlag for et projekt
 • Analysere eksisterende forskning, teorier og trends vedr. interaktive og konvergerende medier
 • Anvende sådanne analyser til at syntetisere et interaktivt mediesystem, der involverer auditorisk, visuelt, og/eller haptisk feedback og alternative inputmodaliteter (f.eks. computer vision eller tangbile interfaces)
 • Syntetisere lærte teorier og metoder til design og implementation af en medieapplikation
 • Syntetisere videnskabelige metoder til undersøgelse af eksisterende forskning i et interesseområde
 • Evaluere det udviklede system med både brugere og peers/professionelle eksperter
 • Syntetisere (planlægge, designe og udføre) systematiske tests af det medieteknologiske artefakt fra et menneske-centreret og/eller systembaseret perspektiv indenfor den specifikke kontekst af det interaktive system
 • Evaluere feasibility, designkrav og specifikationer og sustainability af et udviklet interface; ikke kun på cost/benefit niveau, men også inklusive samfundsmæssige, politiske, og teknologiske impact-faktorer
 • Evaluere kvaliteten af projektets løsning(er) i en bred kontekst

Kompetencer

Studerende, som gennemfører modulet, vil være i stand til at:

 • Evaluere den opnåede erfaring gennem styring af bachelorprojektet og sætte denne i relation til perspektiver for fremtidige studier
 • Syntetisere viden, metoder, teorier og teknikker vedr. et problem centreret omkring et interaktivt system
 • Syntetisere en bred vifte af teknologier, f.eks. auditoriske og visuelle displays, input- og output-systemer, netværk, kommunikationsprotokoller, for at realisere ikke-trivielle applikationer og løsninger
 • Samarbejde med professionelle, f.eks. spildesignere, interaktionsdesignere, designere af interfaces til børn og handicappede, GUI designere, etc., for a deltage i design og implementation af et interaktivt medieprodukt
 • Syntetisere viden på forskellig form, f.eks. skriftlig, mundtlig, A/V produktioner, portfolioer og prototyper
 • Analysere mulige etiske perspektiver af et interaktivt system, videnskaben bag og diskutere implikationer af ansvarlig, professionel praksis
 • Syntetisere forskellige teknologier, metoder og tilgangsvinkler, ved at sammenligne og bedømme disses potentialer
 • Demonstrere viden, færdigheder, og kompetencer som erhvervet i tidligere semestre, mindst på niveau som beskrevet for disse uddannelsesmoduler

Undervisningsform

Akademisk vejledt, studenterstyret problemorienteret projektarbejde

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt: design af interaktive systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Med til projektdokumentationen hører:
• Skriftlig projektrapport
• Medieteknologisk produkt
• A/V produktion der illustrerer og opsummerer projektet
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor project (Interactive Systems Design)
ModulkodeMSNMEDB6191
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medialogi
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design