Design af immersive oplevelser

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer indenfor designprincipper for indhold til digitale medieteknologiske produkter,  med fokus på Virtual Reality (VR) oplevelser. Modulet introducerer den studerende til designkoncepter og teoridannelser, der traditionelt har haft sit udspring i andre multimodale medietyper, og viser hvorledes disse kan bruges indenfor VR.

Læringsmål

Viden

Studerende som gennemfører modulet vil opnå:

  • forståelse af centrale teoridannelser vedrørende analyse og design af mixed-reality oplevelser med særligt henblik på audiovisuelle medier i narrative i såvel som interaktive formater

  • forståelse af forholdet mellem stil, narration, editering, lyssætning, genre, mise-en-scene, cinematografi, framing, lyd, emotioner og interaktioner i en given kontekst, samt disses indvirkning på tilskuerens og brugerens oplevelse

  • forståelse af relevante muligheder og begrænsninger i menneskelig perception i relation til VR

Færdigheder

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

  • anvende teorier og metoder i skabelse af audio-visuelle Virtual Reality oplevelser i narrative og/eller interaktive formater

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

  • analysere og vurdere anvendeligheden af teorier og metoder fra perception og design cinematisk VR i relation til design af immersive multi-modale oplevelser

Undervisningsform

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • For at kvalificere sig til eksamen, skal den studerende have:
    - afleveret obligatoriske opgaver rettidigt
    - færdiggjort obligatoriske studieaktiviteter rettidigt

Prøver

Prøvens navnDesign af immersive oplevelser
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Modulet evalueres sammen med projektet Mixed reality.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign of Immersive Experiences
ModulkodeMSNMEDB5212A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medialogi
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design