Mixed Reality

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer til at designe, udvikle, implementere og evaluere interaktive og/eller narrative Mixed Reality (Virtual Reality eller Augmented Reality) oplevelser. 

Læringsmål

Viden

Studerende som gennemfører modulet vil opnå:

  • forståelse af centrale teorier og begreber vedrørende narrative og/eller interaktive Mixed Reality oplevelser
  • forståelse af menneskelig perception, og dennes muligheder og begrænsninger, i relation til Mixed Reality design

Færdigheder

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

  • designe audio-visuelle Mixed Reality oplevelser i narrative og/eller interaktive formater
  • udvikle og implementere Mixed Reality oplevelser ved anvendelse af state-of-the-art hardware og software
  • opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner
  • begrunde valg af litteratur, metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet, samt vurdere projektets problemstilling i relevant faglig, samfundsmæssig, økonomisk og teoretisk kontekst samt i relation til faglitteraturen

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

  • syntetisere (designe og implementere) Mixed Reality oplevelser med anvendelse af feltets metoder, teorier og teknikker, og forståelse for menneskelig perception
  • analysere og evaluere en konkret og afgrænset Mixed Reality oplevelse med henblik på tekniske, brugermæssige og/eller perceptuelle aspekter
  • varetage planlægning og gennemførelse af et projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet samt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater
  • identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og læring indenfor fagområdet

Undervisningsform

Akademisk vejledt, studenterstyret problemorienteret projektarbejde

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMixed Reality
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Med til projektdokumentationen hører:
• Skriftlig projektrapport
• Medieteknologisk produkt
• A/V produktion der illustrerer og opsummerer projektet
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMixed Reality
ModulkodeMSNMEDB5211C
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medialogi
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design