Audio-visuelle eksperimenter

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Computergenerede billeder (CGI) er en vigtig bestanddel af visuelle medier. CGI er så anvendt, og af så høj kvalitet, at man ofte ikke lægger mærke til det. Man kan finde CGI og animation i film som er enten fuldstændigt computergenererede, eller væsentlige elementer er lavet som specielle effekter. Vi finder CGI i reklamer, musikvideoer eller f.eks. visualiseringer i molekylær biologi. Interaktiv 3D computergrafik- og animations-applikationer bliver også mere og mere udbredt og bliver mere og mere en del af forskellige aspekter af vores liv. Interaktiv 3D computergrafik kan også medieres på mange forskellige måder, fra desktop computere til håndholdte enheder, fra projektionsskærme til head-mounted displays, fra monitorer til laserlysdisplays.

Den studerende skal lære om screen media produktion, computergrafik, animation og renderingsteknikker, herunder også analyse af relationer mellem audio-visuel kommunikation, og den kommunikation der er mulig gennem animation og computergrafikteknologi. Den studerende skal udvikle sine tekniske og metodiske færdigheder gennem at skabe audio-visuelle eksperimenter og oplevelser, som er forud-renderede, og/eller interaktive.

I dette projektmodul vil den studerende arbejde med at analysere, designe og implementere (dele af) applikationer og medieteknologiske eksperimenter, hvori forud-renderede og/eller real-tids, interaktive 3D computergrafik og animation spiller en central rolle.

Dette kan f.eks. være et 3D spil baseret på en game engine, en animeret short story, en special-designet applikation til datavisualisering, en interaktive edutainment-installation, en mobile navigations-applikation, eller at udvikle en teknologi eller metode til specielle effekter, eller værktøjer til at bistå i udviklingen og produktionen af sådanne produkter.

Det er vigtigt at projekterne indeholder et element af forud-renderet og eller realtids-grafik, og adresserer et audio aspekt, hvis relevant. Filmteori og cinematografi skal anvendes i det omfang projektet kan have fordel heraf. Evalueringer af den designede løsning skal gennemføres med henblik på at undersøge oplevelser, designkriterier og formulerede hypoteser.

Læringsmål

Viden

Studerende som gennemfører modulet vil opnå:

 • Forståelse af modellering, animation og renderingteknikker til højkvalitet computergrafik
 • Forståelse af film-form og dramaturgiske modeller
 • Evne til at analysere grundlæggende koncepter og teorier indenfor screen media produktion, animation, rendering og computergrafik

Færdigheder

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • Analysere, designe og implementere et audio-visuel, pre-renderet eller interaktivt produkt med et narrativt element og rettet mod at kommunikere et budskab eller en oplevelse til en bruger eller brugergruppe
 • Analysere sammenhænge mellem etablerede teorier for audio-visuel kommunikation og de kommunikative muligheder som animation og computergrafik renderingsteknikker tilbyder
 • Anvende teorier, metoder og teknikker indenfor animation, rendering og computergrafik (for at skabe en pre-renderet og/eller interaktiv applikation eller kommunikativt artefakt)
 • Analysere teoretiske og praktiske udfordringer i pre-renderet og/eller interaktiv 3D computergrafik og syntetisere løsninger til disse udfordringer
 • Anvende 3D modellering, animation og renderingsteknikker til at syntetisere pre-renderet og/eller interaktivt computergrafik indhold
 • Anvende cinematografiske begreber i state-of-the-art grafik-renderingsværktøjer til pre-renderet og/eller interaktivt indhold
 • Analysere de audio-visuelle kommunikations-muligheder og -krav forbundet med et valgt projektemne
 • Analysere de tekniske krav forbundet med et valgt projektemne
 • Syntetisere en effektiv løsning til det valgte projektområde ved at inddrage relevante koncepter, terorier og teknikker from områderne filmteori, 3D computergrafik og rendering

Kompetencer

Studerende, som gennemfører modulet, vil være i stand til at:

 • Syntetisere viden, metodologi, teorier og teknikker vedrørende et problem centreret om pre-renderet og/eller interaktivt computergrafik, som er effektivt i forhold til nogle valgte kommunikationskrav
 • Analysere produktkrav for en pre-renderet og/eller interaktiv computergrafik-applikation og syntetisere en funktionel/formel specifikation for denne
 • Evaluere viden i forhold til den viden projektarbejdet kræver, særligt indenfor 3D computergrafikrendering, animation, menneske-computer interaktion og/eller audio-visuelt design og programmering
 • Evaluere den designede løsning med henblik på at undersøge oplevelser, designkriterier eller formulerede hypoteser

Undervisningsform

Akademisk vejledt, studenterstyret problemorienteret projektarbejde

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAudio-visuelle eksperimenter
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Med til projektdokumentationen hører:
• Skriftlig projektrapport
• Medieteknologisk produkt
• A/V produktion der illustrerer og opsummerer projektet
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAudio-Visual Experiments
ModulkodeMSNMEDB5191
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medialogi
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design