UX: kvalitativ brugerevaluering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At give den studerende viden, færdigheder og kompetencer til at opsætte design, dataindsamling, analyse og afrapportering med brug af kvalitative metoder. Herudover vil modulet introducere grundlæggende begreber fra UX (User Experience Design). Modulet dækker de grundlæggende aspekter af metoder til at opnå viden/evaluering af brugernes f.eks.  holdninger, adfærd, anvendelse, relevans, brugbarhed, motivation, engagement og immersion i forbindelse med et bredt spektrum af interaktive systemer (f.eks. computerspil, interaktive installationer, mobile apps, Virtual Reality).

Læringsmål

Viden

Studerende som gennemfører modulet vil opnå:

 • viden og forståelse om grundlæggende begreber og metoder indenfor User Experience Design og kvalitative brugerevalueringer
 • viden og forståelse af grundlæggende research designs som er relevante for opsætning af kvalitative tilgange, herunder også brug af mixed methods (kombinationsmetoder)
 • viden og forståelse af forskellige etiske aspekter, indsamlingsmetoder, procedurer (f.eks. projektive teknikker, card sorting, observationer, etnografi, probes, go-along, online interviews), analyser, afrapporteringer, validitet og reliabilitet indenfor kvalitative bruger-tilgange

Færdigheder

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • anvende kvalitative tilgange i forskellige faser af udvikling, design og evaluering af et bredt spektrum af interaktive systemer
 • anvende kvalitative metoder i konkrete anvendelsesorienterede projekter
 • anvende og præsentere kvalitative resultater som udgangspunkt for en enten videre teknologiudvikling, eller som en samlende evaluering

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • anvende kvalitative metoder til brug for evalueringer af interaktive systemer i forbindelse med f.eks. computerspil, VR, interaktive installationer og mobile apps

Undervisningsform

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • For at kvalificere sig til eksamen, skal den studerende have:
  - afleveret obligatoriske opgaver rettidigt
  - færdiggjort obligatoriske studieaktiviteter rettidigt

Prøver

Prøvens navnUX: kvalitativ brugerevaluering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelUX: Qualitative User Evaluation
ModulkodeMSNMEDB4213C
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medialogi
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design