Interaktive lydsystemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer til at designe, udvikle, implementere og evaluere interaktive multimediesystemer, der har lyd som input og eller/output baseret på teknikker til digital behandling af lydsignaler, samt viden om lyd.

Læringsmål

Viden

Studerende som gennemfører modulet vil opnå:

 • forståelse af lyds egenskaber og anvendelse som input og/eller output i interaktive multimediesystemer
 • kendskab til teknikker til digital behandling og analyse af lydsignaler

Færdigheder

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • anvende viden om lyd samt teknikker til digital behandling af lydsignaler i et digitalt, interaktivt system
 • anvende metoder til design af interaktive systemer samt anvende realtids værktøjer til implementation af interaktive lydsystemer
 • anvende metoder til evalueringen af interaktive lydsystemer
 • opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner
 • begrunde valg af metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet, samt vurdere projektets problemstilling i relevant faglig og teoretisk kontekst

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • syntetisere (designe og implementere) interaktive systemer med lyd som input og/eller output
 • analysere og evaluere interaktive lydsystemer mht. tekniske, brugermæssige og perceptuelle aspekter
 • varetage planlægning og gennemførelse af et projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet samt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater
 • identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og læring indenfor fagområdet

Undervisningsform

Akademisk vejledt, studenterstyret problemorienteret projektarbejde

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInteraktive lydsystemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Med til projektdokumentationen hører:
• Skriftlig projektrapport
• Medieteknologisk produkt
• A/V produktion der illustrerer og opsummerer projektet
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInteractive Audio Systems
ModulkodeMSNMEDB4211A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medialogi
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design