Sound computing og sensorteknologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Høresansen er en af de grundlæggende sanser i det menneskelige perceptionssystem. At være i stand til at forstå hvorledes lydsignaler skabes, og hvorledes de kan bruges som input eller output i interaktive systemer, er væsentlige elementer i design af medieteknologiske systemer. I dette modul skal den studerende designe og implementere computersystemer, som kan enten analysere et audiosignal i realtid, eller producere interaktiv auditorisk feedback. Sådan feedback kan enten laves fra bunden vha. af lydsynteseteknikker, eller ved at manipulere optagne samples. Et eksempel på et sådant system kan være et interface der styres af den menneskelige stemme, eller en interaktiv installation hvor lyde ændres i relation til brugeres bevægelse.

Læringsmål

Viden

Studerende som gennemfører modulet vil opnå:

 • Viden om teorier og teknikker indenfor audio design og computing
 • Viden om grundlæggende koncepter og teorier indenfor sound design og processing
 • Viden om anvendelse af sensorteknologier til interaktive systemer

Færdigheder

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • Analysere et problem og foreslå en løsning som anvender relevante teorier og metoder fra interaktiv sound design og computing
 • Programmere et medieteknologisk system hvor lyd og interaktion spiller en væsentlig rolle
 • Indentificere relevante krav og evalueringskriterier for et system baseret på audition, med hensyn til brugbarhed og tekniske aspekter
 • Designe et interaktivt system hvori lyd indgår som enten en input og/eller en output modalitet
 • Anvende elektriske transducere som input devices til et interaktivt system
 • Evaluere et given løsning vha. quantitative eksperimenter og statistik
 • Beskrive, kommunikere og begrunde en designet løsning, og et eksperimentdesign, med brug af rette terminologier og teorier
 • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner
 • Begrunde valg af metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet, samt vurdere projektets problemstilling i relevant faglig og teoretisk kontekst

Kompetencer

Studerende, som gennemfører modulet, vil være i stand til at:

 • Vælge relevante teorier og metoder fra områderne sensorteknologi, matematik og programmering og anvende disse til at løse et problem indenfor sonisk interaktion
 • Planlægge, strukturere, udføre og evaluere et projekt indenfor sonisk interaktion
 • Varetage planlægning og gennemførelse af et projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet samt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater
 • Identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og læring indenfor fagområdet

Undervisningsform

Akademisk vejledt, studenterstyret problemorienteret projektarbejde

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSound computing og sensorteknologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Med til projektdokumentationen hører:
• Skriftlig projektrapport
• Medieteknologisk produkt
• A/V produktion der illustrerer og opsummerer projektet
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSound Computing and Sensor Technology
ModulkodeMSNMEDB4201A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medialogi
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design