Fysisk interfacedesign

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet sigter mod at introducere den studerende til grundlæggende principper i elektronik, og hvorledes forskellige sensorer kan interfaces til mikroprocessorer med henblik på at designe nye typer af interaktion og interfaces mellem menneske og maskine.

Læringsmål

Viden

Studerende, som gennemfører modulet, vil opnå:

 • Forståelse af grundlæggende kredsløbsteori og regler, herunder modstand, spænding, strømstyrke, Ohm’s lov og Kirchoff’s love
 • Viden om grundlæggende analoge (f.eks. potentiometre, kraftfølsomme modstande) og digitale (f.eks. trykknap, touch interface) sensing teknologier
 • Forståelse af hvorledes en micro controller kan bruges til at måle/udsende analoge/digitale inputs/outputs ved brug af sensorer og output devices (f.eks. displays, LEDer, vibratorer)
 • Forståelse af, at visse funktionaliteter kan implementeres både i hardware og i software, og evne til at diskutere fordele og ulemper herved
 • Identificere praktiske krav i elektriske kredsløb, såsom DC filtrering go kredsløbsbeskyttelse
 • Beskrive grundlæggende forstærkningskredsløb (OpAmps) og filtreringskredsløb (f.eks. RC og RL kredsløb)
 • Forklare grundlæggende koncepter såsom sampling i kontekst af realtids brug af signaler

Færdigheder

Studerende, som gennemfører modulet, vil være i stand til at:

 • Designe et fysisk interfacet, udvikle en prototype, og demonstrere dets brug
 • Opstille lineært system af ligninger for sammenhænge mellem spænding, strømstyrke og modstand i et elektrisk kredsløb, og løse dette system i forhold til ukendte spændinger, strømme eller modstande
 • Anvende et værktøj til simulering af elektriske kredsløb
 • Tegne og fortolke et elektrisk kredsløbsdiagram
 • Programmere en micro controller til at læse input fra sensorkredsløb og producere output til en bruger (f.eks. vibration, lys, tekst)
 • Undersøge og verificere simple elektrisk kredsløb ved brug af f.eks. multimeter, og teste om et kredsløb har den ønskede funktionalitet
 • Anvende grundlæggende interfacedesignprincipper til at realisere et fysisk interface til man-maskineinteraktion

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • Designe, implementere og evaluere et fysisk interface
 • Dokumentere et fysisk interface design ved brug af korrekte teknisk og teoretiske termer

Undervisningsform

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • For at kvalificere sig til eksamen, skal den studerende have:
  - afleveret obligatoriske opgaver rettidigt
  - færdiggjort obligatoriske studieaktiviteter rettidigt

Prøver

Prøvens navnFysisk interfacedesign
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhysical Interface Design
ModulkodeMSNMEDB4194C
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medialogi
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design