Visual computing

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets formål er at lade den studerende få erfaring med at skabe en komplet visual computing-løsning. Dette inkluderer optagelse, analyse og syntese af visuel data gennem en computer. Det omfatter en række videnskabelige felter, herunder matematik, billedbehandling, mønstergenkendelse, grafik og kunstig intelligens.

Læringsmål

Viden

Studerende som gennemfører modulet vil opnå:

 • kendskab til at udforme en kravspecifikation for et visual computing system
 • forståelse af metoder og algoritmer, der kan benyttes til at løse visual computing-opgaver
 • forståelse af billedbehandling og det menneskelige syn

Færdigheder

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • designe løsninger, der håndterer visuel data i visual computing-sammenhænge
 • anvende billedbehandlings- og softwarekonstruktionsmetoder til at implementere en fuld visual computing pipeline
 • evaluere hvor godt systemet fungerer ved hjælp af feltets standardmål og -metoder
 • opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner
 • begrunde valg af metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet, samt vurdere projektets problemstilling i relevant faglig og teoretisk kontekst

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • evaluere om et givent problem kan løses tilfredsstillende ved hjælp af visual computing-teknikker
 • syntetisere og evaluere et visual computing-system
 • varetage planlægning og gennemførelse af et projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet samt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater
 • identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og læring indenfor fagområdet

Undervisningsform

Akademisk vejledt, studenterstyret problemorienteret projektarbejde

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVisual computing
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Med til projektdokumentationen hører:
• Skriftlig projektrapport
• Medieteknologisk produkt
• A/V produktion der illustrerer og opsummerer projektet
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelVisual Computing
ModulkodeMSNMEDB3211A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medialogi
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design