Visual computing - menneskelig perception

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets fokus er på at designe og implementere systemer der reagerer på omverdenen ved brug af såkaldt ”visual computing”, dvs. automatisk analyse af visuel information optaget med et eller flere kameraer. For eksempel et computerspil der styres af menneskelig bevægelse eller en dynamisk kunstinstallation der reagerer på en gruppe af mennesker i et miljø. Idet mennesker også er slutbrugeren af systemerne, er det også nødvendigt at tage hensyn til hvad vi kan, og ikke kan, visuelt opfatte, og hvordan vi anvender visuel perception i relation til et digitalt medieprodukt.

Læringsmål

Viden

Studerende som gennemfører modulet vil opnå:

  • Viden om terminologien for visual computing
  • Forståelse af hvorledes et bestemt visual computing system fungerer, f.eks. det system den studerende designer i løbet af semesteret
  • Forståelse af, og evne til at forklare, de grundlæggende matematiske koncepter af visual computing

Færdigheder

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

  • Analysere et problem og foreslå en løsning der anvender relevante teorier og metoder fra visual computing
  • Analysere et system der er baseret på visual computing og identificere relevante krav og evalueringskriterier. Dette relaterer til både brugbarheden af systemet, de tekniske aspekter af systemet, og (hvis relevant) anvendeligheden i samfundet
  • Designe og implementere et system, eller dele heraf, ved anvendelse af relevante teorier og metoder fra visual computing
  • Teste og evaluere et visual computing system, eller dele heraf, med hensyntagen til de førnævnte evalueringskriterier
  • Kommunikere nævnte viden og færdigheder mundtligt og skriftligt, ved brug af korrekt terminologi

Kompetencer

Studerende, som gennemfører modulet, vil være i stand til at:

  • Evaluere relevante teorier og metoder fra visual computing, samt generel teori omkring perception, og anvende dette til konkrete problemer og situationer
  • Anvende viden om menneskelig perception og visual computing til evaluering af et implementeret system

Undervisningsform

Akademisk vejledt, studenterstyret problemorienteret projektarbejde

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVisual computing - menneskelig perception
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Med til projektdokumentationen hører:
• Skriftlig projektrapport
• Medieteknologisk produkt
• A/V produktion der illustrerer og opsummerer projektet
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelVisual Computing - Human Perception
ModulkodeMSNMEDB3191C
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medialogi
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design