Menneske-computer interaktion

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for design, udvikling/implementering og evaluering af et artefakt, såsom en mobil applikation ved at anvende brugercentrerede metoder. Den studerende skal udvikle sine teoretiske og metodologiske færdigheder ved at designe en applikation inklusive et brugerinterface, samt undersøge nye modaliteter for individuel og/eller gruppe perception, handling og oplevelse. Den studerende opnår kernekompetencer i brug af udviklings- og designprocesser til at skabe medieteknologiske artefakter og i at arbejde med kravspecifikationer udtrukket fra brugerkrav. I denne proces træner den studerende også sine kompetencer i matematik, programmering og interaktionsdesign.

Læringsmål

Viden

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • Beskrive nye former for interaktion med den virkelige verden, datakilder og/eller fysiske/virtuelle modeller
 • Forklare hvorledes ”human computer confluence” kan forbedre fundamentet for fremtidige applikationer af samfundsmæssig værdi
 • Forklare metoderne for planlægning og udvikling af en IT applikation
 • Forklare den iterative natur af interaktionsdesign

Færdigheder

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • Anvende en menneske-centreret design tilgangsvinkel i konteksten af brug, design, udvikling og evaluering af et nyt interface
 • Designe, planlægge, organisere og udføre et brugerbehov-studie for en målgruppe
 • Analysere hvorledes en valgt målgruppe interagerer i brug af lignende medieprodukter og artefakter i den virkelige verden, og anvende dette til nye designs igennem, f.eks., scenarios og storyboards og senere med tidlige prototyper
 • Anvende metoder, værktøjer og teorier til at hjælpe mennesker til at udforske og forbedre menneskets interaktionsmuligheder og ”awareness” i aktion og interaktion
 • Syntetisere tekniske kravspecifikationer som basis for udvikling af et medieteknologi-projekt
 • Designe og implementere et simpelt artefakt baseret på objektorienteret programmerings-strategier (OOP), modeller og udviklingsmiljøer
 • Designe, planlægge, organisere og udføre standardiseret test af et artefakt med en målgruppe eller domæneeksperter samt analysere og diskutere resultaterne heraf
 • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner
 • Sætte projektets problemstilling i relevant faglig og samfundsmæssig kontekst og identificere relevante interessenter

Kompetencer

Studerende, som gennemfører modulet, vil være i stand til at:

 • Anvende de opnåede erfaringer med projektledelse i det videre studie
 • Evaluere de etiske perspektiver af ingeniørvidenskab og videnskab og diskutere implikationerne af ansvarlig, professionel praksis
 • Forklare kvantitative resultater med beskrivende statistik i tekst og figurer
 • Organisere gruppesamarbejde og samarbejde med vejleder samt varetage planlægning og gennemførelse af et projekt under hensyntagen til tidligere erfaringer
 • Identificere og udvikle egne behov/muligheder for fortsat læring indenfor fagområdet

Undervisningsform

Akademisk vejledt, studenterstyret problemorienteret projektarbejde

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMenneske-computer interaktion
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Med til projektdokumentationen hører:
• Skriftlig projektrapport
• Medieteknologisk produkt
• A/V produktion der illustrerer og opsummerer projektet
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHuman-Computer Interaction
ModulkodeMSNMEDB2201C
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medialogi
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design