Grundlæggende brugeroplevelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets formål er at introducere den studerende arbejdet med et problem-baseret projekt en AAU-kontekst. Det vellykkede projekt forventer at den studerende kan analysere en given problemstilling i en grad, hvor det er muligt at designe og udvikle en prototype, der fremstår som en analyse-baseret løsning på problemstillingen.

Læringsmål

Viden

Studerende som gennemfører modulet vil opnå kendskab til:

  • problemanalyse i et projektorienteret og problembaseret projekt
  • brugervenlighed/UX i forbindelse med interaktiv medieteknologi
  • koncept-design udvikling, fra problemanalyse til anvendte designkrav

Færdigheder

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

  • demonstrere kendskab til grundlæggende analyse for design af brugervenlighed/UX i medieorienteret arbejde
  • anvende basale principper for videnskabeligt arbejde og akademisk redelighed, herunder regler for plagiering og korrekt citation
  • formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt
  • udarbejde en problemformulering som identificerer en problemstilling og danner grundlag for det videre arbejde indenfor projektets fagområde

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

  • vurdere UX og brugervenlighed i forbindelse med en medieteknologisk løsning
  • formulere grundlæggende refleksioner i forhold til det problemorienterede arbejde mundtligt, grafisk og på skrift

Undervisningsform

Akademisk vejledt, studenterstyret problemorienteret projektarbejde

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrundlæggende brugeroplevelse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Med til projektdokumentationen hører:
• Skriftlig projektrapport
• Medieteknologisk produkt
• A/V produktion der illustrerer og opsummerer projektet
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBasic User Experience
ModulkodeMSNMEDB1211C
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medialogi
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design