Design fra begge sider af skærmen

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At give den studerende praktisk erfaring med at definere et projekt inden for området informationsteknologi, kommunikation og nye medier, som inkluderer brug af programmering og til at implementere projektet gennem gruppearbejde og dokumentere løsningen i en projektrapport. 

Læringsmål

Viden

Studerende, som gennemfører modulet, vil være i stand til at:

 • Forklare grundlæggende teorier, metoder, og praksisser brugt i medieteknologi, som relaterer til projektet (forståelse)
 • Beskrive grundlæggende koncepter for problembaserede studier og Aalborg-modellen for projektorienteret, problembaseret læring (forståelse)

Færdigheder

Studerende, som gennemfører modulet, vil være i stand til at:

 • Fremsætte en problemformulering for et større problemområde der kan adresseres inden for projektets kontekst (syntese)
 • Forstå hvorledes en målgruppe interagerer med problemformuleringen og løsningsmodellen i en reel brugskontekst
 • Tilføje videnskabelig teori og metode i et medieteknologisk projekt og reflektere grundlæggende over deres brug i projektet
 • Anvende et programmeringssprog og implementere mindre programmer eller dele heraf, for at løse et specifikt problem
 • Udføre en basal evaluering af et produkt på en målgruppe eller domæne eksperter (anvendelse)
 • Relatere resultater fra evalueringen til en bredere kontekst (analyse) og anvende viden fra Videnskab, Teknologi og Samfund (VTS) til at identificere relevante kontekstuelle perspektiver (forståelse)
 • Organisere og kommunikere refleksionerne og resultaterne af det problembaserede projektarbejde mundtligt, grafisk og skriftligt (forståelse)
 • Organisere og styre et længere projektforløb under hensyntagen til gruppe- og vejledersamarbejde (anvendelse)
 • Analysere processen i udførelsen af projektet fra et projektstyrings-synspunkt og reflektere over individuel læring og gruppelæring (analyse)
 • Formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde

Kompetencer

Studerende, som gennemfører modulet, vil være i stand til at:

 • Anvende korrekt terminologi til at diskutere projektet og medieteknologi-relaterede aspekter deraf (forståelse)
 • Tage selvstændigt ansvar for egen læring i en 2-3 måneders projektperiode og generalisere de opnåede erfaringer (syntese)
 • Varetage planlægning og gennemførelse af et projekt
 • Identificere og udvikle egne behov/muligheder for fortsat læring indenfor fagområdet

Undervisningsform

Akademisk vejledt, studenterstyret problemorienteret projektarbejde

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesign fra begge sider af skærmen
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Med til projektdokumentationen hører:
• Skriftlig projektrapport
• Medieteknologisk produkt
• A/V produktion der illustrerer og opsummerer projektet
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesigning from Both Sides of the Screen
ModulkodeMSNMEDB1202C
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medialogi
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design