Kreativ leg - teknologisk udformning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, som gennemfører projektmodulet, vil være i stand til at demonstrere indledende læringsudbytte for at avancere som studerende. Det forventes, at den studerende kan designe, delvist implementere og evaluere udviklingen af et medieteknologisk produkt såsom en poster, et computerspil, en interaktiv hjemmeside etc.

Læringsmål

Viden

Studerende, som gennemfører modulet, vil være i stand til at:

 • Forklare problembaserede studier og Aalborg-modellen for projektorienteret, problembaseret læring (forståelse)
 • Nævne forudsætninger for gruppearbejde-etik og organisering (viden)
 • Beskrive typiske arbejdsprocesser i et problembaseret projekt relateret til medieteknologi (viden)
 • Beskrive individuelle, såvel som organisatoriske læringsprocesser (viden)

Færdigheder

Studerende, som gennemfører modulet, vil være i stand til at:

 • Organisere en kortere periode med samarbejde i en gruppe og med en vejleder (anvendelse)
 • Anvende basale principper for videnskabeligt arbejde og akademisk redelighed, herunder plagieringsregler og korrekt citation
 • Anvende underviste metoder til at konceptualisere, planlægge og organisere egen læring og vidensdeling i en gruppekontekst
 • Demonstrere grundlæggende analyse af medieorienteret arbejde (analyse)
 • Evaluere praktiske problemer og vælge relvante løsningsmodeller i en medieorienteret kontekst
 • Formulere grundlæggende refleksioner og resultater af det problembaserede arbejde mundtligt, grafisk og på skrift (syntese)
 • Formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt
 • Udarbejde en problemformulering som identificerer en problemstilling og danner grundlag for det videre arbejde indenfor projektets fagområde

Kompetencer

Studerende, som gennemfører modulet, vil være i stand til at:

 • Tage selvstændigt ansvar for egen læring i en kortere projektperiode (anvendelse)

Undervisningsform

Akademisk vejledt, studenterstyret problemorienteret projektarbejde

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKreativ leg - teknologisk udformning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Med til projektdokumentationen hører:
• Skriftlig projektrapport
• Medieteknologisk produkt
• A/V produktion der illustrerer og opsummerer projektet
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCreative Play - Applied Technology
ModulkodeMSNMEDB1201C
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medialogi
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design