Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At give den studerende teoretisk og praktisk forståelse for, hvorledes man planlægger og udfører et videnskabeligt problembaseret projekt med teknologisk, social og humanistisk relevans. Dette inkluderer en forståelse for, hvordan teknologiske aspekter og relevant kontekstuelle omstændigheder kan identificeres og inkluderes i udviklingen af en løsningsmodel.

Læringsmål

Viden

Studerende, som gennemfører modulet, vil være i stand til at:

 • Have kenskab til grundlæggende læringsteorier
 • Have kendskab til projektplanlægnings- og styringsteknikker
 • Have kendskab til forskellige tilgangsvinkler til problembaseret læring (PBL) herunder Aalborg modellen for projektorienteret PBL
 • Have kendskab til viden om mediehistorie og dets socio-kulturelle sammenhæng og anvendelse
 • Have kendskab til hvad teknologi er, herunder hvordan det kan bedømmes i en større kontekst, f.eks. ved at anvende teknologivurderingsteknikker
 • Beskrive grundlæggende koncepter vedrørende kreativitet og relatere dem til kreative metoder anvendt i en problemløsningskontekst

Færdigheder

Studerende, som gennemfører modulet, vil være i stand til at:

 • Anvende grundlæggende principper og studieteknikker relateret til planlægning og styring af et problemorienteret projekt, i særdeleshed faser i et problemorienteret projekt fra initierende problem til problemanalyse og problemformulering, design, implementation og evaluering
 • Analysere og evaluere organiseringen af projektgruppearbejde; identificere styrker og svagheder i disse f.eks. gruppedynamik, teamroller, intern og ekstern kommunikation og tidsstyring; reflektere over mulige forbedringer for fremtidige situationer og dokumentere sådanne analyser
 • Analysere gruppekonflikter, årsager og mulige løsninger
 • Analysere og evaluere eget bidrag til studier og læring, f.eks. ved at identificere årsagssammenhænge i egen læring, og reflektere over, hvorledes disse sammenhænge former læringsprocesser, indlæringsstil og personlig læringserfaring
 • Anvende grundlæggende metoder til analyse og evaluering af et Medialogi-problem ud fra et videnskabeligt, etisk, teknologisk og samfundsmæssigt perspektiv
 • Anvende grundlæggende kreative designmetoder til problemløsningsopgaver i særdeleshed under hensyntagen til kontekst f.eks. bedømmelse af livsstil, kommunikation og almindelig praksis

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • Kunne deltage i gruppebaseret projektarbejde og forstå egen rolle heri
 • Forstå og kommunikere projektarbejde
 • Analysere egne læringsprocesser
 • Analysere og dokumentere læringsprocesser i gruppen
 • Etablere optimale kollaborative læringsprocesser
 • Anvende viden og forståelse af videnskab, teknologi og samfund fra et teknologisk og holistisk perspektiv
 • Forstå grundlæggende metodologiske strategier for evaluering af Medialogi-problemer f.eks. kunne anvende koncepter fra videnskabsteori til evaluering af projekter

Undervisningsform

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • For at kvalificere sig til eksamen, skal den studerende have:
  - afleveret obligatoriske opgaver rettidigt
  - færdiggjort obligatoriske studieaktiviteter rettidigt

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem Based Learning in Science, Technology and Society
ModulkodeMSNMEDB1195C
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medialogi
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design