Etiske og regulatoriske kontekster

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursets mål er at tilvejebringe de studerende en forståelse for mulige konsekvenser af AI teknologi i samfundet samt hvilke reguleringer teknologierne er underlagt i forskellige brugsdomæner. Kurset bygger ovenpå de etiske og samfundsmæssige overvejelser, de studerende har gjort i foregående projektmoduler, og inkluderer både teoretisk indføring i etik og moral i forhold til teknologi, lovgivning, f.eks. GDPR, og praktiske retningslinjer som FAIR.

Læringsmål

Viden

Studerende som gennemfører modulet vil opnå:

  • Forståelse af etiske overvejelser omkring brugen af AI, herunder privatliv, bias, ansvarlighed og lighed
  • Kendskab til relevante regulativer og politikker inden for AI-området, fxdatabeskyttelseslove og etiske retningslinjer
  • Viden om de potentielle fordele og udfordringer, der opstår ved AI i forskellige områder, fxsundhed, finansiering, sikkerhed og livsstil
  • Viden om aktuelle retningslinjer for AI-implementering i offentlige og private sektorer

Færdigheder

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

  • Kan vurdere og evaluere potentielle regulatoriske konsekvenser af AI-systemer og -algoritmer
  • Kan evaluere og diskutere potentielle etiske konsekvenser af AI-systemer og -algoritmer

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

  • Kan vurdere de etiske og regulatoriske implikationer af AI-systemer og algoritmer og træffe informerede beslutninger om deres design og implementering

Undervisningsform

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • For at kvalificere sig til eksamen, skal den studerende have afleveret obligatoriske opgaver rettidigt.

Prøver

Prøvens navnEtiske og regulatoriske kontekster
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEthical and Regulatory Contexts
ModulkodeMSNDAKIB5232
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i design og anvendelse af kunstig intelligens; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet