Kunstig intelligens i virksomheder og organisationer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulets mål er at give de studerende kompetencer med anvendelsen af AI til løsning af konkrete problemer der involverer tekst og sprogdata. Projektmodulet bygger ovenpå kompetencerne fra tidligere projektmoduler. Ydermere vil der være et fokus på hvordan sådanne løsninger kan skabe værdi for en virksomhed eller offentlig organisation. Projektmodulet har tekst eller sprogdata som omdrejningspunkt og projektet sker i samarbejde med et firma eller en organisation, der rammesætter en konkret problemstilling.

Læringsmål

Viden

Studerende som gennemfører modulet vil opnå:

 • Viden om AI-modeller til sproganalyse
 • Viden om forretningsmodeller for AI-systemer
 • Viden om etiske og regulatoriske temaer i en AI-kontekst

Færdigheder

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • Implementere og teste et sprogbaseret AI-system
 • Redegøre for relevante forretningsmodeller for det implementerede system
 • Sætte det implementerede system i forhold til relevant etik og regulering
 • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner
 • Begrunde valg af litteratur, metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet, samt vurdere projektets problemstilling i relevant faglig, samfundsmæssig, økonomisk og teoretisk kontekst samt i relation til faglitteraturen

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • Bygge, teste og dokumentere et AI-system til sproganalyse, hvor etik, regler og forretningsmodeller er en integreret del af designet
 • Beskrive potentielle etiske og samfundsmæssige aspekter i forbindelse med projektet
 • Varetage planlægning og gennemførelse af et projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet samt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater.
 • Identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og læring indenfor fagområdet

Undervisningsform

Akademisk vejledt, studenterstyret problemorienteret projektarbejde

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKunstig intelligens i virksomheder og organisationer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Med til projektdokumentationen hører:
• Skriftlig projektrapport
• Implementation af AI-system
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAI in Companies and Organizations
ModulkodeMSNDAKIB5231
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i design og anvendelse af kunstig intelligens; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design