Brugerinddragelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursets mål er dels at give de studerende en forståelse for at AI løsninger ofte involverer brugere, og dels at afdække hvordan man systematisk inddrager brugere i udvikling og evaluering af AI løsninger. Kurset skal sikre, at der er fokus på udvikling af relevante AI løsninger. Kurset vil indeholde koncepter som participatory design, brugerstudier, spørgeskemaer og interviewteknik.

Læringsmål

Viden

Studerende som gennemfører modulet vil opnå:

  • Viden om iterative processer i interaktionsdesign og brugercentrerede metoder til design
  • Viden om hvordan data kan bruges til forståelse af brugermålgruppens formåen
  • Viden og forståelse om grundlæggende begreber og metoder indenfor User Experience Design og kvalitative brugerevalueringer

Færdigheder

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

  • Forstå og anvende kvalitative og kvantitative metoder til at kortlægge brugerbehov og evaluere prototyper
  • Designe og dokumentere brugercentrerede evalueringer af AI-systemer
  • Anvende kvalitative tilgange i forskellige faser af udvikling, design og evaluering af AI-systemer

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

  • Anvende og evaluere både kvalitative og kvantitative brugercentrerede evalueringsmetoder

Undervisningsform

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • For at kvalificere sig til eksamen, skal den studerende have afleveret obligatoriske opgaver rettidigt.

Prøver

Prøvens navnBrugerinddragelse
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelUser-Centered Design and Evaluation
ModulkodeMSNDAKIB3232
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i design og anvendelse af kunstig intelligens; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design