Kunstig intelligens implementeret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulets mål er at udbygge de studerendes forståelse for anvendelsen af AI til løsning af konkrete problemer. Projektmodulet bygger ovenpå kompetencerne fra tidligere projektmoduler. Projektmodulet har fokus på ikke alene at skabe en AI-løsning, men også på at løsningen skal kunne implementeres og anvendes i praksis , f.eks. ved hjælp af cloud compute eller ved hjælp af modeller, der er specifikt egnede til at køre på mobiltelefoner eller andre små computere.

Læringsmål

Viden

Studerende som gennemfører modulet vil opnå:

 • Viden om forskellige anvendelses-/implementeringsscenarier f.eks. cloud eller edge compute
 • Viden om den nødvendige hardware til at sætte en AI-løsning i produktion

Færdigheder

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • Analysere en AI-problemstilling med henblik på at løse den på en måde, hvor den kan implementeres i praksis.
 • Vurdere hvilken type compute (f.eks. cloud eller edge), der er mest egnet til et givent AI-problem.
 • Overføre resultater og ydelse fra et laboratoriemiljø til et produktionsmiljø
 • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner
 • Begrunde valg af metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet, samt vurdere projektets problemstilling i relevant faglig og teoretisk kontekst

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • Udvikle , implementere og evaluere et konkret AI-system der er implementeret på passende måde, f.eks. i cloud eller via edge compute
 • Beskrive potentielle etiske og samfundsmæssige aspekter i forbindelse med projektet
 • Varetage planlægning og gennemførelse af et projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet samt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater
 • Identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og læring indenfor fagområdet

Undervisningsform

Akademisk vejledt, studenterstyret problemorienteret projektarbejde

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKunstig intelligens implementeret
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Med til projektdokumentationen hører:
• Skriftlig projektrapport
• Implementation af AI-system
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAI Deployment
ModulkodeMSNDAKIB3231
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i design og anvendelse af kunstig intelligens; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design