Produkter med kunstig intelligens

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Det er projektenhedens mål, at de studerende arbejder med et konkret problem, som kan løses igennem udvikling eller forbedring af et konkret produkt eller service, på baggrund af de teknikker til kunstig intelligens, der undervises i på semesteret. Projektet indeholder således en relevant og aktuel problemkontekst fra en udvalgt offentlig eller privat sektor.

Læringsmål

Viden

Studerende som gennemfører modulet vil opnå:

 • Viden om valg af AI modeller til en given kontekst
 • Viden om den grundlæggende matematik bag AI modeller
 • Viden om dataindsamling og annotering

Færdigheder

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • Implementere at AI system med baggrund i de underviste modeller og ved hjælp af relevante frameworks
 • Beskrive det matematiske fundament for de brugte modeller
 • Udforme og udføre en plan for dataindsamling til et AI system
 • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner.
 • Sætte projektets problemstilling i relevant faglig og samfundsmæssig kontekst og identificere relevante interessenter.

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • Designe, implementere og evaluere et AI-system med forståelse af de anvendte metoder, matematikken bag, og relevante dataindsamlingsteknikker
 • Beskrive potentielle etiske og samfundsmæssige aspekter i forbindelse med projektet
 • Organisere gruppesamarbejde og samarbejde med vejleder samt varetage planlægning og gennemførelse af et projekt under hensyntagen til tidligere erfaringer
 • Identificere og udvikle egne behov/muligheder for fortsat læring indenfor fagområdet

Undervisningsform

Akademisk vejledt, studenterstyret problemorienteret projektarbejde

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProdukter med kunstig intelligens
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Med til projektdokumentationen hører:
• Skriftlig projektrapport
• Implementation af AI-system
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProducts with AI
ModulkodeMSNDAKIB2231
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i design og anvendelse af kunstig intelligens; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design