Introduktion til projektarbejde med kunstig intelligens

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektets mål er at introducere de studerende til den problem- og projektorienterede arbejds- og læringsform indenfor en mindre kompliceret AI-kontekst. Projektet indeholder således basale koncepter, teorier og praktiske problemstillinger indenfor kunstig intelligens.

Læringsmål

Viden

Studerende som gennemfører modulet vil opnå:

  • Kendskab til problemanalyse i et projektorienteret og problembaseret projekt
  • Kendskab til den grundlæggende beslutningsproces inde i et AI-system

Færdigheder

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

  • Implementere et helt basalt AI-system, der løser en simpel opgave
  • Anvende basale principper for videnskabeligt arbejde og akademisk redelighed, herunder regler for plagiering og korrekt citation
  • Formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt
  • Udarbejde en problemformulering som identificerer en problemstilling og danner grundlag for det videre arbejde indenfor projektets fagområde.

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

  • Omsætte grundlæggende viden om AI og et problem til et helt basalt AI-system, der løser en simpel opgave
  • Formulere grundlæggende refleksioner i forhold til det problemorienterede arbejde mundtligt, grafisk og på skrift

Undervisningsform

Akademisk vejledt, studenterstyret problemorienteret projektarbejde

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til projektarbejde med kunstig intelligens
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Med til projektdokumentationen hører:
• Skriftlig projektrapport
• Implementation af AI-system
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Modulet er opbygget om et konkret miniprojekt, hvor de studerende forsøger at lave den bedste AI til at løse en given opgave. Implementering af løsningen skal kunne ske uden forudgående kendskab til programmering, f.eks. via Scratch.

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Project Oriented Work on AI
ModulkodeMSNDAKIB1231
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i design og anvendelse af kunstig intelligens; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design