Anvendt oplevelsesdesign

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Faget er et praktisk-konstruktivt modul, der har til hensigt at give deltagerne:

  • konkrete erfaringer med og praktiske færdigheder inden for design af oplevelsesorienterede systemer, interaktionsdesign
  • konkrete erfaringer med og praktiske færdigheder inden for evaluering af brugeroplevelser
  • indsigt i problemstillinger i samspillet mellem evaluering og design

Efter gennemførelse af faget vil deltagerne:

  • kunne tilrettelægge designprocesser gennem anvendelse af videnskabelig metode, herunder kunne træffe informerede og velbegrundede valg af metoder og teknologier til design af digitale oplevelsesprodukter samt kunne anvende disse metoder,
  • selvstændigt og systematisk kunne designe konkrete digitale oplevelsesorienterede produkter, herunder have en praktisk operativ forståelse af designet af oplevelsesorienterede systemer og for digital æstetik
  • kunne tilrettelægge og organisere og evaluering af oplevelsesorienterede digitale produkter gennem anvendelse af videnskabelige metoder samt analysee og tage kritisk stilling til resultater fra evaluering,
  • kunne kommunikere med både specialister og almenkyndige om faglige, teoretiske og praktiske problemstillinger i relation til design og evaluering af digitale oplevelsesprodukter

Undervisningsform

Der henvises til §17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt oplevelsesdesign
Prøveform
Mundtlig
Mundtlig individuel eksamen med udgangspunkt i en skriftlig gruppeopgave (max. 5 personer, max 20 normalsider pr. studerende).
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/interaktionsdesign-og-multimedier/detaljer/fagpakke/user-experience-design/2.html

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied user experience design
ModulkodeMITUED203
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i it, interaktionsdesign og multimedier
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet