Oplevelser og oplevelsesdesign

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Enkeltfaget er et teoretisk modul, der har til hensigt at give deltagerne

  • teoretisk viden om og indsigt i oplevelsesøkonomi og oplevelsessamfund
  • teoretisk funderet viden om og indsigt i oplevelsesteknologier
  • teoretisk funderet viden om og indsigt i design af brugeroplevelser (user experience design)
  • velbegrundet teoretisk forståelse af sansebaserede oplevelser (grundlæggende viden om f.eks. menneskelig perception, emotioner, gestaltteori og kognition
  • velbegrundet teoretisk viden om digital æstetik og narraltologi.

Efter gennemførelse af faget vil deltagerne:

  • have teoretisk indsigt i oplevelsesøkonomi og oplevelsesdesign
  • have et overblik over og indsigt i oplevelsesteknologier og en velbegrundet forståelse af, hvilken betydning teknologisk understøttede oplevelser har for den enkelte såvel som for samfundslivet,
  • kunne identificere, analysere, beskrive og vurdere områder, hvor digitalt understøttede oplevelser vil være hensigtsmæssige og realisable,
  • ved anvendelse af videnskabelig metode på en selvstændig, systematisk og kritisk måde kunne formulere og analysere problemstillinger, der knytter sig til design og evaluering af digitalt understøttede oplevelsesprodukter

Undervisningsform

Der henvises til §17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOplevelser og oplevelsesdesign
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig, individuel prøve (max 10 normalsider pr. studerende).
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/interaktionsdesign-og-multimedier/detaljer/fagpakke/user-experience-design/2.html

Fakta om modulet

Engelsk titelUser Experience Design
ModulkodeMITUED201
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i it, interaktionsdesign og multimedier
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet