Vidensorganisering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen præsenterer teori og metode til modellering af og navigation i viden. De studerende arbejder på baggrund af et konkret eksempel med teknikker til kategorisering og modellering af viden samt med analyse af navigationsstrategier og meta-data.

Målet for kurset er, at den studerende kan sortere, kategorisere og modellere videnselementer, beskrive og udvælge relevante søgestrategier, samt tilføje meta-data.

Specifikt er målet at den studerende er i stand til at:

  • Beskrive informationsarkitekturens rolle i udviklings- og evalueringsmetoder og processer.
  • Analysere og evaluere forskellige informations arkitekturers styrke og svagheder i forhold til konkrete anvendelsessammenhænge
  • Identificere og anvende relevante teknikker til sortering, kategorisering og modellering af viden samt relevante søgestrategier i design- og evaluering af informationsarkitekturer.

Undervisningsform

Der henvises til §17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidensorganisering
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende med udgangspunkt i kursuslitteraturen besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet.

Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/interaktionsdesign-og-multimedier/detaljer/fagpakke/informationsarkitektur/2.html

Fakta om modulet

Engelsk titelKnowledge Organization
ModulkodeMITIA201
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i it, interaktionsdesign og multimedier
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet