Undersøgelse af brugeradfærd

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Information Management handler i høj grad om styring og facilitering af viden og information i en privat eller offentlig virksomhed. De fleste større virksomheder har procedurer for og vejledninger til brug af IT-systemer og arbejdsgange, ift. hvordan viden bedst muligt registreres og sættes i spil i forhold til f.eks. arbejdsopgaver og lovkrav. Virkeligheden er dog ofte en anden. Brugerne af systemerne finder ofte nye måder og praksisser at arbejde med systemerne på og skaber ’short cuts’, egne rutiner og ’arkiver’ eller laver på andre måder ’work-arounds’. Information Management handler derfor også om brugeradfærd og hvordan man undersøger denne, så man kan finde løsninger, så systemer understøtter organisationen og dens brugere. Brugerstudier kan også medvirke til at udvikle og skabe nye potentialer for brugen af systemerne.

Modulet giver den studerende de nødvendige redskaber til at designe egne videnskabelige undersøgelser, indsamle empiri (f.eks. Interviewundersøgelser, spørgeskemaundersøgelser, loganalyser af bruger interaktion) fra egen virksomhed eller organisation samt metoder til at analysere og formidle resultaterne heraf både internt og eksternt i virksomheden/organisationen.

De pædagogiske/didaktiske principper for modulet er baseret på problemorienteret projektarbejde (PBL), hvorfor dette også introduceres på kurset.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • effekten af brugeradfærd på information management strategier og procedurer.
  • om faserne og elementerne i en empirisk samfundsvidenskabelig undersøgelse samt deres indbyrdes sammenhænge.
  • om forskellige typer af forskningsdesigns og samfundsvidenskabelige metoder samt deres styrker og svagheder.
  • hvad PBL er og hvilken rolle en problemformulering spiller i en samfundsvidenskabelig undersøgelsesproces.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at udvælge og anvende modulets begreber til at udarbejde egne bruger og/eller information management undersøgelser.
  • at anvende viden fra modulet til at vurdere andres undersøgelser.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at kunne diskutere forskellige designs og metoders relevans for specifikke, praktiske problemstillinger indenfor information management.
  • at tage stilling til holdbarheden og rækkevidden af samfundsvidenskabelige undersøgelser.
  • at kunne tilrettelægge og gennemføre en samfundsvidenskabelig undersøgelse baseret på en PBL-logik.

Undervisningsform

Kurset afvikles som en kombination af forelæsninger, øvelser og e-læring.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Omfang og forventet arbejdsindsats: 5 ECTS = ca. 140 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUndersøgelse af brugeradfærd
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Reeksamen består af udarbejdelse af en mindre skriftlig fremstilling og eventuelt produkt(er) inden for modulets emner.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelResearching User Behavior
ModulkodeMIMVM20245
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i informationsforvaltning
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Info følger.