AI chatbot teknologier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Virksomheder kan markant mindske omkostningerne i forbindelse med f.eks. videndelingsaktiviteter samt bruger- og kundeforespørgsler ved brug af AI Chatbot teknologier. Information Management og AI hænger uløseligt sammen, da IM er afgørende for effektiviteten af en AI chatbot. Information Management sikrer at chatbotten ‘fodres’ med de rigtige oplysninger, så den kan svare korrekt, præcist og hurtigt. Samtidig kan en god IM-praksis bidrage til udviklingen af en AI chatbot, der også kan tilbyde organisering og visualisering af svar og beslutninger samt indsamle vigtige data om kundeadfærd og –kontakt.

Modulet giver den studerende indsigt i og viden om AI chatbot teknologier. Kurset præsenterer typer af teknologier og tilgange til at konstruere og evaluere AI baserede chatbots, ligesom kurset vil have fokus på brugerperspektiver, herunder brugspotentialer, interaktion og kommunikation med chatbots.

De pædagogiske/didaktiske principper for modulet er baseret på problemorienteret projektarbejde (PBL).

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • Typer af chatbot teknologier
  • Brugspotentialer for chatbots ud fra organisatoriske og individuelle perspektiver  
  • Brugerinteraktion og kommunikation med chatbots

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • Design af chatbot interaktionsdesign
  • Brug af open-source chatbot teknologi
  • Undersøge brugspotentialer og brugerperspektiver

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til at:

  • Designe interaktionsdesigns for chatbots til specifikke brugskontekster
  • Evaluere brug af chatbots i specifikke kontekster
  • Diskutere og vurdere potentialer og udfordringer ved typer af chatbot teknologier

Undervisningsform

Kurset afvikles som en kombination af forelæsninger, øvelser og e-læring.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Omfang og forventet arbejdsindsats: 5 ECTS = ca. 140 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAI chatbot teknologier
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Reeksamen består af udarbejdelse af en mindre skriftlig fremstilling og eventuelt produkt(er) inden for modulets emner.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAI Chatbot Technologies
ModulkodeMIMVM20244
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i informationsforvaltning
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Info følger.