Dataetik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omhandler dataetik og hvordan man sikrer en god praksis ved indsamling, brug og genbrug af data. I Danmark indsamler vi utroligt mange persondata, som vi kan anvende AI og Big Data til at analysere og fremme f.eks. både service og økonomi. Men med persondata følger også individets rettigheder og tillid til at data bruges etisk korrekt. Dataetik omhandler således de menneskelige handlinger der vedrører data ifm. behandling heraf, og som rejser et etisk dilemma. Dataetik handler både om at overholde de lovgivningsmæssige rammer indenfor f.eks. Databeskyttelsensforordningen (GDPR), men også om at behandle data i overensstemmelse med vores samfundsmæssige værdier og principper.

Modulet omhandler problemstillinger ift. tillid til data, både ved skabelsen/indsamlingen heraf, brugen og genbrugen af data. Og især i de tilfælde hvor genbrugen af data sker til nye/andre formål end det data blev indsamlet til.

Centrale overvejelser i modulet er således, hvordan virksomheder og organisationer tager hensyn til de personer, de indsamler, bruger og genbruger data fra og som ikke har en stemme. Hvordan kan vi bedst tage hensyn til og beskytte de persondata, vi indsamler og hvordan påvirker vores behandling heraf individer? Hvordan sikrer vi en transparant overdragelse af ejerskabet af data? Hvordan sikrer vi transparens i behandlingen og opbevaringen af data? Hvordan sikrer vi privatlivets fred? Hvad er formålet med indsamling af data? Gør vi skade ved behandling af data – tilsigtet eller utilsigtet – og hvordan undgår vi det i fremtiden?

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • Dataetik og etik ift. gældende lovgivning, regler og principper.
  • Dataetik og best practice ift. nationale og internationale standarder og principper.
  • Nyeste forskning ift. indsamling, brug og genbrug af data, med udgangspunkt i relevante teorier, metoder og cases, hvor dataetiske problemstillinger og løsningsmodeller er centrale.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • selvstændigt og professionelt at arbejde med prioritering, gennemførelse og evaluering af dataetiske tiltag.
  • selvstændigt at kunne indhente relevant viden om dataetiske problemstillinger og hensyn til individer fra en privat eller offentlig virksomhed, og samarbejde med, andre aktører om mulige løsningsforslag.
  • at analysere, vurdere og formidle viden om best practice og standarder indenfor dataetik og hensyn til individer til ledere, medarbejder og øvrige aktører uden forudgående viden om dataetiske problemstillinger.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • Selvstændigt og professionelt at arbejde med prioritering, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af organisatorisk cybersecurity tiltag.
  • selvstændigt at kunne indhente relevant viden fra, og samarbejde med, andre aktører. Herunder teknisk personale, leverandører, ledelse og medarbejdere omkring cybersecurity projekter og tiltag.
  • at analysere, vurdere og formidle viden omkring best practice og industristandarder indenfor cybersecurity til ledere, medarbejdere og øvrige aktørere uden tekniske kompetencer på området.

Undervisningsform

Kurset afvikles som en kombination af forelæsninger, øvelser og e-læring.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Omfang og forventet arbejdsindsats: 5 ECTS = ca. 140 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDataetik
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Reeksamen består af udarbejdelse af en mindre skriftlig fremstilling og eventuelt produkt(er) inden for modulets emner.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelData Ethics
ModulkodeMIMVM20242
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i informationsforvaltning
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Info følger.