Cybersecurity

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Der er i stigende grad behov for at organisationer og virksomheder forholder sig aktivt til cybersecurity som en del af deres information management. Dette indebærer blandt andet, at der løbende foretages trusselsanalyser, tages initiativ til at mitigere visse trusler, trænes personale, samt opbygges og vedligeholdes responsplaner.

Dette arbejde er ikke blot en opgave for IT-afdelingen. Cybersecurity stiller krav til hele organisationen og alle dens medarbejdere på tværs af afdelinger og funktioner.

Modulet giver den studerende viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde med cybersecurity på et taktisk og strategisk niveau. Herunder behandles problemstillinger relaterede til cybersecurity awareness, uddannelse og standards compliance.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • Cybersecurity trusler. Herunder grundlæggende forståelse for tekniske og ikke-tekniske angreb samt øvrige trusler som opstår udenfor og indenfor virksomheden samt risikovurdering af disse.
  • Best practice og industristandarder omkring cybersecurity. Herunder trusselsforebyggelse og responsplaner.
  • Facilitering af transformative processer med henblik på at implementere organisatoriske tiltag omkring cybersecurity i en privat eller offentlig virksomhed.
  • Teorier, metoder og praksis omhandlende cybersecurity i private eller offentlige virksomheder.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger relateret til cybersecurity i en privat eller offentlig virksomhed.
  • at vurdere og sammenligne best practice og industristandarder indenfor cybersecurity i forhold til en specifik privat eller offentlig virksomhed eller case.
  • Foretage risikovurdering af cybersecurity trusler i en specifik privat eller offentlig virksomhed eller case.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • Selvstændigt og professionelt at arbejde med prioritering, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af organisatorisk cybersecurity tiltag.
  • selvstændigt at kunne indhente relevant viden fra, og samarbejde med, andre aktører. Herunder teknisk personale, leverandører, ledelse og medarbejdere omkring cybersecurity projekter og tiltag.
  • at analysere, vurdere og formidle viden omkring best practice og industristandarder indenfor cybersecurity til ledere, medarbejdere og øvrige aktørere uden tekniske kompetencer på området.

Undervisningsform

Kurset afvikles som en kombination af forelæsninger, øvelser og e-læring.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Omfang og forventet arbejdsindsats: 5 ECTS = ca. 140 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCybersecurity
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Reeksamen består af udarbejdelse af en mindre skriftlig fremstilling og eventuelt produkt(er) inden for modulets emner.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCybersecurity
ModulkodeMIMVM20241
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i informationsforvaltning
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Info følger.