Masterprojekt

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det er en forudsætning for deltagelse i modulet, at alle øvrige moduler på uddannelsener bestået.
Studienævnet kan dispensere herfra, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Masterprojektet udgør afslutningen af uddannelsen. Modulet omfatter udarbejdelse af et masterprojekt om et specialiseret emne omhandlende Information Management, og som ligger inden for ét eller på tværs af flere af de i § 18 angivne moduler.

Som støtte for de studerendes arbejde med masterprojektet afvikles undervisning og workshops inden for:

  • • videnskabsteori
  • • videnskabelig metode
  • • affattelse af videnskabelige afhandlinger.

Masterprojektets emne skal godkendes af den modulansvarlige.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå viden om:

  • og forståelse for information management, informationsteknologi og informationsarkitektur samt Informationssikkerhed, som er baseret på højeste nationale og internationale forskning.
  • og forståelse for masterprojektets emne.
  • demonstrere indsigt i masterprojektets emne, forholde sig kritisk og nuanceret til den internationale forskning på området, samt identificere og vurdere videnskabelige problemstillinger.
  • argumentere overbevisende for masterprojektets problemstilling, teori, metode, empiri, litteratur og analysemodel, analysere problemstillingen i dybden og komme med et teoretisk og metodisk reflekteret og velbegrundet forslag til ændringer af praksis.

Færdigheder

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå færdigheder i:

  • at mestre fagområdets teorier, metoder og redskaber samt være i stand til at vurdere og vælge imellem teorier, metoder og redskaber i forhold til analyse af konkrete information management problemstillinger.
  • formidle fagområdets viden til både fagfæller og ikke-specialister og demonstrere evne til at arbejde problembaseret og projektorienteret.

Kompetencer

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå kompetencer i:

  • selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre en konkret undersøgelse eller et konkret udviklingsarbejde i praksis og at formulere og omsætte strategier til handling, herunder at balancere krav om effektivitet og kvalitet, lovgivning og standarder samt systemer, gennemføre forandringer i praksis og sikre målrettet drift vha. information management metode, teori og værktøjer.

Undervisningsform

Mastermodulet består af undervisning og workshops, der faciliterer skrivningen af masterprojektet samt af vejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Modulet er normeret til 15 ECTS = 420 timer. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMasterprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i et masterprojekt.
Masterprojektet kan skrives i gruppe eller individuelt. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af den skriftlige og mundtlige præstation.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeMIM20244
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i informationsforvaltning
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Info følger.