Informationssikkerhed

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet fokuserer på hvordan organisationer, institutioner og virksomheder kan sikre deres informationer og viden. Informationer skal aktivt sikres, så de ikke kompromitteres eller tilbageholdes for relevante interessenter og medarbejdere, hvilket opnås ved at opretholde informationernes fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Dette inkluderer hvordan information skal beskrives og bevares i en kontekst, der giver mulighed for effektiv, sikker og kvalificeret udnyttelse.

Informationssikkerhed styrkes således ved at arbejde med både it-sikkerhed, lovgivning og standarder og virksomheders processer samt medarbejdernes adfærd. Modulet introducerer de nyeste og mest brugte teknologier til beskrivelse og lagring af data, samt de muligheder og begrænsninger hver af disse tilbyder. Herudover introduceres best practice og de juridiske, tekniske og sikkerhedsmæssige forhold som gør sig gældende.

 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • og forståelse for best practices, lovgivning og standarder for informationssikkerhed.
  • om transformative processer med henblik på at implementere information management tiltag omkring informationssikkerhed i en privat virksomhed eller offentlig organisation.
  • om teorier, metoder og praksis omhandlende informationssikkerhed i private virksomheder og offentlige organisationer.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger relateret til informationssikkerhed på baggrund af nyeste teori, metode og best practice.
  • at vurdere og sammenligne best practice og standarder indenfor information management og informationssikkerhed i forhold til en specifik virksomhed, organisation eller case.
  • at foretage risikovurdering af informationssikkerhedstrusler i en specifik virksomhed, organisation eller case.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • selvstændigt og professionelt at arbejde med prioritering, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af informationssikkerhedsmæssige tiltag.
  • Selvstændigt at indhente relevant viden fra, og samarbejde med, andre aktører. Herunder teknisk personale, leverandører, ledelse og medarbejdere omkring informationssikkerhedsmæssige projekter og tiltag.
  • at analysere, vurdere og formidle viden om best practices, lovgivning og standarder indenfor informationssikkerhed til både ledelse, medarbejdere og øvrige aktører uden information management eller tekniske kompetencer på området.

Undervisningsform

Undervisningen består af seminarer, hvor dialogen mellem studerende og undervisere er central. Modulet munder ud i projektarbejde under vejledning.

Den endelige tilrettelæggelse af modulet, undervisning og vejledning findes i semesterbeskrivelsen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Modulet er normeret til 10 ECTS = ca. 280 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInformationssikkerhed
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Den mundtlige evaluering består af to dele: (1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektet og (2) en eksamination.

Eksaminationen tager udgangspunkt i det samlede pensum. Den mundtlige evaluering må samlet vare max. 30 min.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInformation Security
ModulkodeMIM20243
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i informationsforvaltning
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Info følger.